למה כדאי שיהיה לכם ביטוח אובדן כושר עבודה?

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי שמוצע על ידי חברות הביטוח, שבאמצעותו תוכלו לקבל קצבה חודשית ופטור מהתשלום השוטף של דמי הביטוח, אם וכאשר מתעוררים תרחישים שאינם מאפשרים לכם להמשיך לעבוד באופן חלקי או מלא.

זוהי אפשרות חליפית למשכורת שלא תמשיכו לקבל כתוצאה מהתאונה או המחלה, והרעיון הוא להבטיח לעצמכם מקור הכנסה עד שתוכלו לשוב לעבודה. תשלום זה מבטיח את פרנסתכם ואת פרנסת בני משפחתכם, כך שתוכלו להמשיך את רמת החיים לה הורגלתם.

איך נקבע אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה חיוני להמשך התנהלות כלכלית תקינה והוא זמין במספר מאפיינים, כולל הרחבות זמינות. ברוב המקרים, הביטוח הוא בסיסי ומאפשר קבלת קצבה חודשית למבוטח עד לשיעור של 75% מהשכר שהיה לפני התאונה או המחלה.

תקרה זו נקבעת במצב של כושר עבודה מלא, שמוגדר כשהמבוטח אינו מסוגל להמשיך לעבוד, בהנחה שעד התאונה הוא עבד, או שהוא עבד במהלך השנה שלפני התאונה או המחלה, שהובילה למצב שבו אין לו אפשרות יותר להמשיך לעסוק במקצוע או בעיסוק שלו ברמה של 75% לפחות, כולל העדר האפשרות להמשיך לעבוד בתחום סביר אחר שתואם את ניסיונו המקצועי, השכלתו וההכשרה שקיבל.

איזה הרחבות אפשר לקבל בביטוח אובדן כושר עבודה?

פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מגיעות עם אפשרויות הרחובות שונות, בתמורה לתשלום נוסף. בואו נראה אילו הרחבות תוכלו לקבל במסגרת הביטוח שלכם, כך שתוכלו להתאים לעצמכם את הפוליסה שתענה מדויק ככל האפשר על הצרכים שלכם:

הרחבה שנוגעת לתחום העיסוק

אובדן כושר עבודה מוגדר בהתאם לתחום העיסוק של המבוטח עם התרחשות האירוע הביטוחי. הרחבה שנוגעת לתחום העיסוק מיועדת באופן פרטני למקצועות שמוגדרים כ'צווארון לבן' או 'צווארון כחול'.

בהרחבה שמיועדת למבוטחים שתחום העיסוק שלהם מוגדר 'צווארון לבן', פרק הזמן שנקבע לתשלום דמי הביטוח יהיה פרק הזמן שבו המבוטח אינו מסוגל לחלוטין להמשיך בתחום העיסוק הפרטני שלו, עד לסיום תקופת הביטוח.

ההרחבה בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה שנוגעת לעוסקים בתחום ה'צווארון הכחול', בחינת תחום העיסוק הספציפי של המבוטח תיקבע לפי עבודה רציפה בתחום במשך תקופה של חמש שנים לפחות לפני התרחשות התאונה או המחלה.

הכירו את המונח פרנצ'יזה

הרחבה שנקראת פרנצ'יזה, כוללת תשלום חודשי עם סיום פרק הזמן של ההמתנה, אובדן כושר עבודה  מוכר רק במידה והוא לתקופה העולה על 90 ימים, רכישת הפרצ׳זה תעניק למבוטח תשלום קצבה גם על 90 הימים הראשונים של אובדן כושר עבודה.

הרחבה למקרה של אשפוז

במקרה בו המבוטח נאלץ להתאשפז בעקבות התאונה או המחלה, הוא יקבל במסגרת הרחבה זו תגמול כספי מהיום השמיני לאשפוז, בלי תקופת המתנה, כל עוד הוא מאושפז למשך פרק זמן של יותר משבועיים.

הרחבה למקרה של נכות חלקית

במקרה של נכות חלקית, הרחבה בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה כוללת תשלום של קצבה חודשית עד לשיעור המקסימלי של 74%. אפשר לבחור באחת מששת האפשרויות הזמינות שכוללות:

נכות חלקית משופרת, כלומר ליניארית. גובה הקצבה במקרה זה יהיה ליניארי לשיעור הנכות.

נכות חלקית רגילה. גובה הקצבה ישולם למבוטח לפי נוסחה של 25% כפול אחוזי אובדן כושר העבודה.

נכות חלקית מושלמת. גובה הקצבה ייקבע לפי נוסחה של קצבה חודשית כפול אחוז חלקיות אובדן כושר העבודה, בשיעור של 1.33.

ביטול חריג תאונות עבודה לבסיס. זהו כיסוי אירוע ביטוחי שהתרחש בעקבות תאונת עבודה, עם קיזוז הקצבה מול המוסד לביטוח לאומי.

הרחבה במקרה שהמבוטח צריך לעבור תקופת שיקום

בתום שנה של אובדן כושר עבודה, וברוב המקרים, חברת הביטוח תזכה את המבוטח בהחזר הוצאות על קורסים שעבר במסגרת הכשרתו המקצועית מטעם החברה, בגובה של 75%, עם הגבלה של גובה שישה תשלומי קצבה חודשית, או שישים אלף שקלים, בהתאם לסכום הנמוך מבין השניים, בנוסף לקצבה החודשית שהוא מקבל בהתאם לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה שרכש.

הרחבה מיוחדת למקרים של סיעוד ושיקום

ביטוח אובדן כושר עבודה

מצב סיעודי מוגדר כמצב של חוסר יכולת לתפקד בכמה פעולות חשובות, מתוך רשימה של שש פעולות תפקוד.

במקרה שבו המבוטח מוגדר כסיעודי ועדיין לא מלאו לו 66 שנים, הוא זכאי לסכום בשיעור של חמישים אחוזים מהקצבה החודשית שרכש במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה, בהגבלה לעשרים אלף שקלים, למשך פרק זמן של תשלום מרבי במשך שנה, בנוסף לקצבה החודשית הרגילה. מצב שמוגדר כתשישות נפשית מאפשר קבלה של מאה אחוזי קצבת הסיעוד.

הרחבות נוספות שזמינות במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה

רוב חברות הביטוח מאפשרות למבוטחיהן גם הרחבות נוספות כמו למשל:

  • הרחבה לנשים הרות, שמאפשרת גם קבלת דמי ביטוח במצב של שמירת הריון.
  • הרחבת כיסוי לפעולות פח"ע או שירות בטחון. שכולל השלמה לתקבולים שמגיעים ממקור ממשלתי ושנובעים מפגיעה שהתרחשה במסגרת אירועי מלחמה, שירות ביטחון או פח"ע, עד לשיעור של 75% מהשכר, ולא יותר מפיצוי קרוב לעשרים אלף שקלים בחודש, בהתאם לחברה המעסיקה, ולפי הנמוך מבניהם.

מה קורה במצב של אובדן כושר עבודה חוזר?

אם מצב של אובדן כושר עבודה חוזר בפרק זמן של שנה, בשל אותה תאונה או מחלה, חברת הביטוח לא תאלץ את המבוטח לחכות שוב לתקופת ההמתנה, כפי שהיה באירוע המקורי. חשוב להפנים גם שבמקרים רבים קיימת השלמת הכנסה, מצב של אובדן כושר עבודה שאינו מוגדר כמלא, והמבוטח יכול להמשיך לעבוד, למרות שהשכר שלו נפגע.

במקרים רבים, חברות הביטוח מציעות השלמת הכנסה למבוטח, בהתאם לחלק היחסי שתואם את הפגיעה בכושר ההשתכרות שלו, אבל חשוב לוודא שתנאי זה אכן מופיע בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, כמו גם לברר את ההגבלות וההסתייגויות הספציפיות לחברת הביטוח שאצלה נרכשה הפוליסה.

מהי הגבלת האחריות של חברת הביטוח?

חברות ביטוח שונות מגבילות את תחומי האחריות שלהן בחלק מהמקרים, כולל במצבים בהם המבוטח הזיק לעצמו במזיד או שניסה להתאבד. חשוב להבין גם שפוליסת הביטוח תאבד את תוקפה אם המבוטח חלה כתוצאה מצריכת סמים או אלכוהוליזם, למעט במקרים של צריכת תרופות חזקות במרשם רופא.

מקרים נוספים בהם חברת הביטוח לא תהיה אחראית לתשלום דמי הביטוח הם:

  • כשהמבוטח לקח חלק בפעולה פלילית או בלתי חוקית.
  • מצב של פעולות איבה או מלחמה.
  • פציעות שמתרחשות במהלך טיפול כירורגי או הליך רפואי מורכב.
  • תאונות שמתרחשות במסגרת ספורט אתגרי.

בשורה התחתונה, כל חברת ביטוח מרכיבה ומתאימה פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה באופן ייחודי ושונה

כל חברת ביטוח מתאימה למבוטחיה פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה בהתאם לתנאים, למאפיינים, לכיסויים ולהרחבות שתואמים את המדיניות הספציפית של החברה, למרות שברוב המקרים, חברות הביטוח השונות מציעות כיסויים דומים למדי, גם אם אינם זהים לחלוטין.

ההבדלים בין חברות הביטוח טמונים בהצעות להרחבות הפוליסות, ולכן חיוני להבין היטב את תנאי הפוליסה הנרכשת, כולל קריאת והבנת כל האותיות הקטנות שלה, על מנת שלא להיקלע לתרחישים עתידיים מפתיעים. מומלץ ביותר גם לבצע השוואת מחירים בין חברות הביטוח כדי להבין אם ניתן לרכוש פוליסה שמציעה תנאים משתלמים יותר.

Skip to content