מה זה ביטוח חבות מעבידים ולמי זה מיועד?

ביטוח חבות מעבידים מכסה את המבוטח ואת העסק שלו מפני תביעות פיצויים המוגשות על ידי עובדים בגין פגיעות ונזקי גוף. זו פוליסה חשובה ומומלצת לכל המעבידים (מעסיקים) וחשוב לרכוש את הביטוח גם אם מעסיקים עובדי משק בית. הפוליסה מעניקה כיסוי במקרים של הגשת תביעת פיצוי על ידי עובד שנפגע תוך כדי ובגלל עבודתו, ניתן להגיש תביעה בגין פגיעה גופנית (תאונת עבודה) ובגין מחלות מקצוע.

מהו בדיוק ביטוח חבות מעבידים? למי התוכנית מתאימה? כמה עולה הביטוח? כל זאת ועוד במדריך שהכנו עבורכם בנושא.

ביטוח חבות מעביד לא מוגדר בחוק בישראל, לכן המעסיקים יכולים לרכוש את הפוליסה דרך חברות הביטוח המשווקות את התוכנית. ישנם הבדלים משמעותיים בין הפוליסות של חברות הביטוח השונות לכיסוי חבות מעבידים, לכן מומלץ לערוך סקר שוק מקיף ולהשוות הצעות ממספר חברות ביטוח, עדיף בעזרת סוכן הביטוח האישי שלכם. 

כדאי לדעת כי חלק מחברות הביטוח מתנות את הפוליסה ברכישת ביטוח לעסק. אם אתם רוכשים את הפוליסה כדי ליהנות מראש שקט ומהגנה מיטבית בפני תביעות המוגשות על ידי העובדים או על ידי עובדי משק בית, אין להקל ראש בבחירת הפוליסה. חשוב לקרוא את כל הסעיפים, להתמקד גם באותיות הקטנות שבחוזה הביטוח, וכדאי לפנות לסוכן ביטוח מקצועי ומנוסה כדי לקבל החלטה נכונה ומשתלמת וליהנות מכיסוי מיטבי.

מה זה ביטוח חבות מעבידים?

ביטוח חבות מעביד נרכש בדרך כלל כחלק בלתי נפרד מהפוליסה לביטוח העסק, חלק מחברות הביטוח משווקות את הפוליסה בנפרד, בעוד מרבית חברות הביטוח משווקות את הפוליסה רק למעבידים הרוכשים ביטוח מלא לעסק.

זהו ביטוח חשוב לכל המעסיקים בישראל, ולמרות שאין חוק המחייב את המעסיק לרכוש את הפוליסה חשוב להבין מה היא מכסה ומהם היתרונות שלה. באופן כללי, ביטוח חבות מעבידים מיועד לבעלי עסקים ומטרתו לכסות חבות של המעסיק כלפי נזקים גופניים או מחלות מקצוע מסוימות, שנגרמו לעובד כתוצאה מעבודתו או במקרים של רשלנות של המעסיק. 

למעשה, התוכנית מהווה ביטוח משלים לכיסוי הניתן לעובדים שלכם בעסק במסגרת המוסד לביטוח לאומי. זהו ביטוח חשוב המותאם לצורכי המעסיק ולאופי העבודה בעסק.

ביטוח חבות מעסיקים (מעבידים) מקנה הגנה על המעסיק (המבוטח) אם העובד הגיש תביעה בגלל פגיעה גופנית או מחלה קשה, העובד יכול לתבוע את המעסיק שלו גם במקרה של רשלנות של המעסיק. הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי עבור הפיצוי שנפסק לטובת העובד על ידי בית המשפט וכיסוי ההוצאות המשפטיות. 

למי מיועדת התוכנית של ביטוח חבות מעבידים?

מעסיקים רבים אינם יודעים מה זה ביטוח חבות מעבידים והם חשופים לתביעות מצד העובדים בגין רשלנות של המעסיק, תאונות שנגרמו לעובדים בזמן העבודה, מחלות מקצוע שנגרמו לעובד בגלל תנאי ההעסקה שלו ועוד. 

התוכנית מיועדת לכל המעסיקים, קטנים וגדולים כאחד, הפוליסה מבטיחה כיסוי גבוה למעסיקים בגין תביעות נזיקין המוגשות על ידי עובדים בעסק בעקבות פציעה או פגיעה גופנית, מחלת מקצוע שגרמה לעובד תוך כדי או עקב עבודתו וכיסוי בגין תביעות של נזק נפשי שנגרם לעובד עקב עבודתו בעסק שלכם.

ביטוח חבות מעבידים - ביטוח חשוב שכדאי להכיר

הפוליסה משלימה את הכיסוי הביטוחי המוענק לכל עובד דרך המוסד לביטוח לאומי, הביטוח לחבות המעבידים מכסה נזקי גוף ונפש שנגרמו לעובד אך הוא אינו מכסה נזקי רכוש או נזקים שלא הוכחו לגביהם כי המעסיק התנהל בצורה רשלנית. חשוב לזכור כי בישראל חייב כל מעסיק לנקוט באמצעי בטיחות בעבודה ולספק תנאי העסקה הולמים ובטוחים לעובדיו. אמנם, האחריות של המעסיק אינה מוגדרת בחוק, אך יש למעסיקים אחריות לפגיעות ולנזקי גוף ונפש העלולים להיגרם לעובד תוך כדי עבודתו כתוצאה מתאונה, מחלת מקצוע שנגרמה עקב העבודה אצל המעסיק או במקרה של רשלנות מצד המעסיק.

כדאי לדעת כי עובדים רבים בישראל נפגעים במהלך עבודתם היומית והם חשופים במסגרת העבודה אצל המעסיק לסיכונים ולגורמים שונים העלולים לפגוע בבריאותם. מידי שנה אנו שומעים או קוראים בחדשות על פציעות הנגרמות לעובדים בהלך עבודתם, בעיקר בענפי הבניין והתשתיות, במפעלי התעשייה וכיוצא בזה.

מה ההבדל בין ביטוח חבות מעבידים לכיסוי הניתן במסגרת הביטוח הלאומי?

ביטוח חבות מעבידים משלים את הכיסוי שניתן לעובדים במסגרת ביטוח לאומי. הפוליסה הייעודית מכסה את הוצאות ההגנה המשפטית של המעסיק, לרבות הוצאות בית המשפט, וכמו כן הביטוח מכסה את הפיצוי הכספי לעובד הנפגע, הסכום ייקבע על ידי בית המשפט. לפיכך, ביטוח חבות מעסיקים מכסה את הסכומים שמעבר לכיסוי הניתן ומשולם על ידי הביטוח הלאומי.

ראוי להדגיש כי כל המעסיקים בישראל חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות על העובדים שלהם כפי שנדרש בחוק. פוליסת חבות מעבידים לא נועדה להחליף את הכיסוי הניתן על ידי ביטוח לאומי אלא להשלים את הכיסוי עבור המעסיקים.  

הפוליסה החשובה למעסיקים מכסה גם הוצאות משפטיות וגם תביעות שהוגשו נגד המעסיק על ידי עובדים שחלו במחלה שנגרמה עקב המקצוע שלהם ותנאי העבודה. עובדים רבים במשק המקומי חשופים לתאונות עבודה, לפגיעות גוף במהלך העבודה ולמחלות מקצוע, לדוגמה עקב חשיפה ממושכת לרעש, לחומרים מסוכנים, לקרינה וכו'.

המדיניות של בתי המשפט היא לפסוק לטובת העובדים, לכן אין להקל ראש בחשיבות הביטוח ויש להתאים את הפוליסה לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של המעסיק. 

למעשה, ההבדל העיקרי בין הביטוח הלאומי לפוליסת חבות מעבידים הוא זהות המבוטח, בפוליסה המבוטח הוא המעסיק עצמו, לעומת זהות המבוטח בביטוח הלאומי שהוא העובד. כמו כן, פוליסת חבות מעבידים מכסה תביעות לפי פקודת הנזיקין, לכן יש מקרים שבהם העובד זכאי לפיצוי על פי חוק הביטוח הלאומי אך הוא יתקשה לקבל פיצוי מהמעביד מאחר ועליו להוכיח את טענותיו, במיוחד במקרים בהם תובעים את המעסיק בגין רשלנותו.

הבדל נוסף בין פוליסת חבות מעבידים לביטוח הלאומי הוא היקף הפיצוי, העובדים יכולים לתבוע את המעסיק שלהם כדי לקבל פיצוי בגין נזקים שאינם קיימים ומוכרים בביטוח לאומי.

למעשה, אלו שני ביטוחים שונים לחלוטין, כל אחד מהביטוחים מבוסס על חוקים אחרים ותנאי הפוליסה שונים גם הם. הפוליסה של חבות המעבידים מכסה אחריות לפי פקודת הנזיקין, יש גם פוליסות ייעודיות המיועדות למפעלים ולמוסדות גדולים המכסות חבות של המעביד לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-1980. יש חברות ביטוח המשווקות פוליסת חבות מעבידים המכסות חבות לפי כל דין. 

אמנם, יש מצבים בהם קיימת חפיפה בפיצויים המגיעים לעובד, אך הביטוח במסגרת ביטוח לאומי הוא סוציאלי וקבוע בחוק, לעומת ביטוח חבות מעבידים שהוא וולנטרי וניתן להחלטת המעביד האם לרכוש אותו או לא, כמובן שכדאי לדאוג לביטוח חבות מעבידים כדי לקבל כיסוי והגנה מפני תביעות העובדים, עדיף לבחור ביטוח חבות מעבידים וצד ג' כדי ליהנות מכיסוי רחב ומקיף יותר.

מה כלול בביטוח חבות מעבידים?

לאחר שהבנו מה זה ביטוח חבות מעבידים כדאי לפרט מה הפוליסה כוללת ואילו כיסויים כלולים בביטוח. ביטוח חבות מעבידים נועד לספק הגנה למעסיקים מפני תביעות המוגשות על ידי עובדים עקב רשלנות של המעסיק, ובעקבות מקרים כמו תאונה, פציעה או פגיעה גופנית שנגרמה לעובד במהלך עבודתו או עקב העבודה, וכן מקרים של מחלות מקצוע, בכפוף לתנאי הפוליסה. 

הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי עבור הוצאות משפטיות של המבוטח (המעסיק) ומימון כספי הפיצויים שנפסקו לטובת העובד שתבע את המעסיק שלו. כדאי לדעת כי סכומי הביטוי יחסית אחידים בין חברות הביטוח, ולרוב הפוליסה אחידה ומציעה סכום פיצוי השווה ל-1.5 מיליון דולר או 5 מיליון דולר במקרה של כיסוי עובד יחיד. הפרמיה נקבעת לפי פרמטרים שונים ובראשם תחום העיסוק של המעביד ומספר המבוטחים הנדרש עבורו.

במצבים מסוימים ניתן לרכוש פוליסת חבות מעבידים המציעה כיסוי ביטוחי מפני תביעות משפטיות שהוגשו על ידי העובד עקב מחלה שנגרמה לו בגלל המקצוע שלו. עובדים רבים במשק נחשפים במהלך עבודתם לגורמים שונים ומגוונים העלולים לפגוע בבריאותם ולהביא למחלה קשה. מחלות מקצוע קורות בדרך כלל עקב חשיפה ממושכת לכימיקלים ולחומרים מסוכנים, לדלקים, לקרינה גבוהה בעבודה, לגורמי רעש ועוד. 

הכיסויים העיקריים בפוליסת חבות מעבידים הם:

  • כיסוי הפיצויים לעובדים כתוצאה מפגיעות גוף שנגרמו להם במסגרת עבודתם, כאשר המבוטח חייב לשלם פיצוי לעובדיו בגלל אחריותו.
  • כיסוי הוצאות משפט להגנה בפני תביעה לפיצויים שהוגשה על ידי עובדים של המבוטח. חברות הביטוח מציעה כיסוי הוצאות משפט סבירות, לכן חשוב לבדוק מראש מהי תקרת הכיסוי שניתן לקבל בגין הוצאות משפט.

הפוליסה מכסה נזק גופני, נפשי או שכלי, ובנוסף היא מכסה מקרי מוות, כתוצאה מרשלנות, תאונה או מחלת מקצוע של אחד או יותר מהעובדים אצל המבוטח. חשוב לעיין היטב בפוליסה כדי לבדוק אילו אירועים מכוסים בפוליסה ועל מנת לרכוש הרחבות לתוכנית חבות מעבידים בהתאם לצורכי המעסיק ומאפייני העבודה בעסק שלו. לכן, מומלץ תמיד להיעזר בסוכן ביטוח מקצועי ומנוסה המתמחה בין היתר בפוליסות חבות מעבידים ובביטוחים לעסק. 

כאשר קוראים את הפוליסה ומשווים בין מספר הצעות מחברות ביטוח שונות עליכם להתייחס גם לסייגים שכל חברת ביטוח מפרט בחוזה הביטוח. כך לדוגמה, מרבית חברות הביטוח אינן מכסות במסגרת פוליסת חבות מעבידים מקרים של פגיעה או מחלת מקצוע הנובעת מחשיפה לאסבסט, מקרי ביטוח שנגרמו עקב סיכוני מלחמה וטרור, סיכונים גרעיניים, חבות הנובעת עקב ספורט אתגרי וכדומה.  

בנוסף, עליכם לבדוק כיצד חברת הביטוח מגדירה את יחסי העובד מעביד בפוליסה שהיא משווקת. יש חברות שבהן יחסי העובד מעביד אינם ברורים, למשל במקרים של העסקת קבלני משנה ובמקרים בהם העובדים נשלחו על ידי חברת כוח אדם. אם אתם מעסיקים עובדים דרך חברות השמה וכוח אדם או שאתם מעסיקים קבלני משנה, עליכם לוודא שהפוליסה מכסה את העובדים ולא מעניקה כיסוי רק לעובדים המועסקים ישירות בעסק שלכם ומקבלים מכם שכר.

אילו הרחבות יש לביטוח חבות מעבידים?

חברות הביטוח מציעות למבוטחים מגוון רחב של הרחבות לפוליסת חבות מעבידים, ההרחבות הן בתוספת תשלום לכן כדאי להתייעץ עם סוכן הביטוח לגבי נחיצותן. בין ההרחבות שניתן לרכוש בתוספת תשלום:

  • כיסוי עובדים בדרך, ההרחבה מכסה את העובדים לא רק במקום העבודה אלא מעניקה כיסוי גם בדרך שלהם למקום עבודתם ובחזרה מהעבודה לביתם. 
  • הרחבה לכיסוי הפעילות הזמנית של עובדים השוהים עד 60 יום באופן רצוף בחו"ל.
  • הרחבה לכיסוי פעילויות חברתיות או פעילות ספורטיביות, כל עוד המקרה הביטוחי מוכר על ידי ביטוח לאומי כתאונת עבודה. חשוב להדגיש כי ההרחבה אינה מכסה פעילות כמו ספורט אתגרי.
  • הרחבה לכיסוי עובדים על פי חוזים מיוחדים, לרבות עובדים של המעסיק המקבלים שכר מגורם אחר.
  • כיסוי פעולות הקשורות לעבודה, למשל פציעות עובדים במהלך הפסקת צהריים, פעילות חברתית או ספורטיבית המאורגנת על ידי המעסיק (תאונת עבודה המוכרת על ידי ביטוח לאומי), כיסוי עובד הנוסע ממקום עבודה אחד למשנהו מטעם המעסיק וכו'.
  • הרחבה לעובדים מהשטחים המוחזקים על ידי המעסיק.
  • הרחבה לכיסוי חבותו של המבוטח כלפי בעלי שליטה.
  • הרחבה לכיסוי הגנה בהליכים פליליים ובהליכים מנהליים.

מה זה ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית?

אם אתם מעסיקים עובדי משק בית בין כותלי ביתכם, כמו עוזרת בית, מטפלת לילדים, או-פר (מטפלת לילדים כולל לינה), מטפלת לאדם קשיש, מבשלת, גנן, מנקה בריכות וכו' – אל תוותרו על ביטוח חבות מעבידים במסגרת ביטוח דירה. למעשה, זו הרחבה לביטוח דירה, הפוליסה מכסה אתכם במקרים שבהם עליכם לשלם פיצוי כספי לעובדי משק בית בגין תאונה, פציעה, מחלה או מוות שנגרמו לעובדים במהלך עבודתם אצלכם.

חשוב לציין כי החוק בישראל מחייב אתכם לשלם שכר ודמי ביטוח לאומי עבור עובדי משק בית. הפוליסה מבטיחה לכם כיסוי ביטוחי במקרה שאחד מעובדי משק הבית נפגע במהלך עבודתו ושהייתו בביתכם, כלומר בבית של המעסיק.

חוק הנזיקין קובע כי האחריות לפגיעות גוף העלולות להיגרם לעובדי משק בית הן של בעל הדירה, כלומר שלכם, לכן החוק קובע כי אתם חייבים לפצות את העובד בהתאם. כדי להימנע מהוצאה כספית גבוהה ומכאבי ראש – אל תוותרו על כיסוי חבות מעבידים לעובדי משק בית.

למי מיועדת התוכנית של ביטוח חבות מעבידים?

איך מצטרפים לתוכנית?

כדי להצטרף לביטוח חבות מעבידים אתם יכולים לערוך סקר שוק מהיר בין חברות הביטוח השונות, עם זאת ישנם הבדלים משמעותיים בין הפוליסות מאחר וביטוח חבות מעסיקים לא מוגדר בחוק. אפשר להצטרף לתוכנית באמצעות מילוי טפסים מקוונים באתרים של חברות הביטוח, אין למהר ולרכוש את הפוליסה ויש לעיין בה היטב ולקרוא את כל הסעיפים, כולל סייגים, הרחבות וכו'. 

כאמור, חלק מחברות הביטוח בישראל משווקות את הפוליסה רק למבוטח הרוכש דרכן ביטוח עסק מלא, אך יש אפשרות לרכוש את הפוליסה בנפרד מחברות ביטוח המאפשרות זאת. הדרך הנכונה והבטוחה להצטרפות לפוליסה החשובה עבורכם היא בעזרת סוכן הביטוח האישי והמיומן שלכם. 

ביטוח חבות מעבידים מחיר? 

לבטח גם אתם רוצים לדעת מהי עלות ביטוח חבות מעבידים, אך אין תשובה אחת מאחר ומדובר בפוליסה מורכבת יחסית והפרמיה נקבעת לפי גורמים שונים כמו מספר העובדים, סוג ומאפייני העיסוק, רמת הסיכון להיפצע במקום העבודה וכדומה. 

במקרים מסוימים חברת הביטוח מחשבת את הפרמיה לפי שכר עבודה. ההגדרה של שכר העבודה היא ברוב המקרים סך המשכורות, השכר, העמלות וההטבות המשולמות על ידי המעסיק לעובדיו. במצבים אחרים חברת הביטוח תחשב את הפרמיה לפי מספר העובדים שלכם במקצוע ספציפי או לפי ערך הפרויקט, זו אופציה נפוצה בביטוח לקבלנים ולעבודות קבלניות. 

אם אתם מחפשים תשובה לגבי ביטוח חבות מעבידים מחיר ממוצע – כדאי לדעת כי הפרמיה הנמוכה ביותר היא כ-150 ₪, לדוגמה עבור פוליסת חבות מעבידים לפקידה העובדת במשרד. הפרמיה למעביד המעסיק עובדים במקום עבודה בו יש סיכון גבוה להיפצע, לדוגמה עובדים בקווי ייצור במפעלים, גבוהה יותר ועשויה להגיע לסכום של 1,000-500 ש"ח.

לסיכום, ביטוח חבות מעבידים וצד ג' מעניק למעסיקים שקט נפשי והגנה מקסימלית ומיטבית. מומלץ לבחור את הביטוח בעזרת סוכן הביטוח המנוסה שלכם, ויש לבדוק ולהשוות מספר הצעות מחברות הביטוח השונות בגלל ההבדלים המשמעותיים בפוליסות ובעלויות הביטוח. 

 

Skip to content