האם כדאי לרכוש ביטוח ילדים?

סעיף 6 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949, קובע כי כל התלמידים בישראל הזכאים לחינוך חינם חייבים להיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. ביטוח ילדים במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי ביטוחי רחב לתלמיד שנפגע בתאונה שאירעה בשטח ישראל או בשטחים המוחזקים על ידי המדינה, הביטוח מעניק כיסוי כל ימות השנה גם ללא קשר לפעילות המוסד החינוכי.

התשלום עבור ביטוח ילדים נגבה מההורים באמצעות תשלומי הורים, הסכום נקבע על ידי ועדת החינוך של הכנסת בתחילת כל שנת לימודים, ובשנת הלימודים הנוכחית תשפ"א, התשלום המירבי שמותר לגבות מהורי התלמידים הוא 49 ₪ לילד. מעבר לביטוח תאונות אישיות ההורים נדרשים לשלם עבור ביטוח ילדים בחוגי ספורט ובחוגים אחרים, ויש גם תשלום עבור ביטוח ילדים בגן פרטי, לרבות משפחתונים ומעונות יום, כאשר סכום הביטוח נקבע בהתאם לנוהל המפורסם על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים שבמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

מה זה בדיוק ביטוח ילדים? מדוע צריך לשלם ביטוח ילדים בחוגים? כמה עולה הביטוח ומה הפוליסה מכסה? הכנו עבורכם מדריך בנושא ביטוח ילדים במסגרות החינוך השונות.

טובת הילדים עומדת לנגד עיניהם של ההורים, מוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מפעילי חוגים, רשויות מקומיות, משרד החינוך וממשלת ישראל, לכן הוחלט על ביטוח אחיד לכל התלמידים. החוק הנהוג בישראל קובע שכל תלמיד הזכאי ללימודים במסגרת חינוך חובה חינם חייב להיות מבוטח באמצעות פוליסת ביטוח תאונות אישיות. המציאות מוכיחה כי רוב ההורים אינם מודעים לכך שהילד שלהם מבוטח על ידי פוליסת ביטוח ילדים, למרות שההורים משלמים מכיסם עבור הביטוח. לכן, ילדים רבים שנפגעים בבית הספר או במוסד חינוכי אחר לא זוכים לפיצוי כספי מחברת הביטוח.

האם משתלם לרכוש ביטוח ילדים?

מה זה ביטוח ילדים?

כאשר מדברים על ביטוח ילדים לרוב מתייחסים לביטוח תאונות אישיות לתלמידים. התשלום לביטוח נגבה מההורים באמצעות התשלום השנתי שנקבע על ידי ועדת החינוך של הכנסת. התשלום המירבי לשנת הלימודים תשפ"א עומד על 49 ₪ לתלמיד.

ביטוח תאונות אישיות מעניק כיסוי רחב לנזקים שנגרמו לתלמיד עקב תאונה שהתרחשה בשטח מדינת ישראל (או בשטחים). הביטוח תקף בכל ימות השנה ומסביב לשעון, גם ללא קשר לפעילות במוסד החינוכי.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, הנקרא גם ביטוח ילדים משרד החינוך, מעניק זכאות לפיצוי כספי על מקרים הכלולים בפוליסה שגרמו לנזק גופני לילד כתוצאה מתאונה. הפוליסה היא קבוצתית ומוענקת לתלמידים על ידי הרשות המקומית שבתחום השיפוט שלה ממוקם המוסד החינוכי שבו התלמידים לומדים.

כדאי לדעת כי ביטוח ילדים בבית ספר חל גם על הורה או בן משפחה אחר של התלמיד המבוטח שמשתתף בפעילות של המוסד החינוכי, הפעילות הרשמית יכולה להתקיים בשטח בית הספר או מחוצה לו. הביטוח מקנה זכאות לפיצויים במצבים של נכות זמנית או נכות קבועה, ובמקרי מוות של התלמיד המבוטח. הביטוח מכסה תאונה המוגדרת כאירוע פיזי חיצוני וגלוי לעין הגורם לנזק גופני לתלמיד.

חשוב לדעת כי ביטוח ילדים מכסה את הילדים גם במהלך החופש הגדול וגם כאשר הילדים לא נמצאים במסגרת רשמית של משרד החינוך, למשל כאשר הילד משתתף בחוג או בפעילות המתקיימת במסגרת פרטית אחרת. הביטוח מכסה את התלמיד גם כשהוא נמצא עם הוריו, זהו כיסוי מקיף ומלא שתקף כל השנה, 24 שעות ביממה, בין אם הילד נמצא בבית הספר או במוסד חינוכי אחר ובין אם התאונה התרחשה בסוף שבוע, בחופשה מהלימודים ובין אם התאונה התרחשה בשעות אחר הצהריים.

כדאי להכיר את הסייגים של ביטוח תאונות אישיות לתלמיד – הביטוח אינו מכסה פגיעה של הילד כתוצאה מפעולות איבה וממקרים של תאונות עבודה, מאחר ובגין תאונות אלה הילד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הביטוח אינו מכסה פציעות גופניות כתוצאה מתאונת דרכים.

מי זכאי לביטוח תאונות אישיות לתלמיד?

על פי חוק לימוד חובה, תש"ט-1949, כל התלמידים שזכאים לחינוך חינם חייבים להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. הביטוח מכסה את הזכאים הבאים:

 • כל תלמיד במדינת ישראל הזכאי לחינוך חינם.
 • ילידים החל מגיל 3 הלומדים בגני ילדים.
 • ילדים ובני נוער הלומדים בכיתות א' עד י"ב במוסד חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך.
 • הורה או בן משפחה של התלמיד המשתתף בפעילות רשמית מטעם המוסד החינוכי.
 • במקרים מסוימים שר החינוך יכול להורות על זכאות לביטוח ילדים גם לתלמידים שעדיין לא השלימו את הלימודים לפי התוכנית המקובלת בכיתות י"ב, ועד השלמת הלימודים.

החוק בישראל קובע כי תלמיד שזכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות. הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד החינוכי שבו הילד לומד אחראית על ההתקשרות בחוזה ביטוח עם חברת הביטוח שזכתה במכרז.

עד מתי אפשר להגיש תביעה?

חוק חוזה הביטוח קובע כי תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא עד 3 שנים, עם זאת כאשר מדובר בקטינים, המחוקק קבע שתקופת התיישנות להגשת תביעות מתחילה רק לאחר שהקטין הפך לבגיר, כלומר ברגע שהילד הגיע לגיל 18.

המשמעות עבורכם היא שאפשר להגיש תביעה נגד חברת הביטוח בגין תאונה של התלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה בה הילד שלכם נפגע התרחשה שנים רבות קודם לכן. מומלץ שלא לדחות את הגשת התביעה, לכן אם הילד שלכם נפגע עליכם לוודא כי יש לכם את כל האישורים והמסמכים הנדרשים להגשת התביעה, וכדאי להגיש את התביעה לחברת הביטוח כאשר פרטי המקרה עדיין בזיכרון החי שלכם. לאחר הגשת התביעה חברת הביטוח תבדוק את נסיבות האירוע ותברר מה קרה בתאונה והאם המקרה מכוסה.

מה לעשות כאשר הילד נפצע בתאונה?

בכל מקרה שבו הילד שלכם נפצע בתאונה בבית הספר, בגן, בחוג או בכל מקום אחר, עליכם לקחת את הילד לטיפול רפואי ללא כל דיחוי. חשוב לתעד את המקרה, לאסוף פרטים מעדים לתאונה, לצלם את המקום מזוויות שונות ועוד. כדאי לפנות לסוכן הביטוח האישי שלכם כדי לקבל הנחיות מדויקות לגבי תיעוד האירוע והכנת תיק התביעה. באופן כללי עליכם לפעול לפי ההנחיות הבאות:

 • מיד לאחר התאונה עליכם לקחת את הילד שנפגע באירוע לטיפול רפואי, בהתאם לצורך יש להזמין אמבולנס, אם הפציעה אינה חמורה אפשר להגיע עצמאית למיון ילדים.
 • חשוב לאסוף כמה שיותר פרטים על התאונה, יש לבקש מעדים לאירוע להכין תצהיר חתום, וחשוב לקחת מהעדים פרטים ליצירת קשר.
 • כדאי לצלם את המקום בו אירעה התאונה שבה הילד נפגע, יש לצלם גם את הילד לאחר הפציעה לצורך תיעוד והוכחת המקרה.
 • עליכם לאסוף ולשמור מסמכים רפואיים, אישורים שונים שקיבלתם מגורמים כאלו ואחרים, למשל אישור מהמשטרה, ממורה, מרופא וכדומה.
 • חשוב לשמור את כל הקבלות כדי לתעד את ההוצאות הכספיות שהיו לכם עקב המקרה.
 • כדאי לפנות למוסד החינוכי בו קרתה התאונה ולדרוש עותק של חוזה הביטוח.
 • לאחר איסוף כל המסמכים יש למלא טופס תביעה כדי להגיש תביעה מסודרת לחברת הביטוח שזכתה במכרז למתן ביטוח תאונות אישיות לתלמיד.

כדאי לדעת כי על פי חוזר מנכ״ל משרד החינוך תשע״ו/9ב נקבע כי החל משנת הלימודים תשע"ג יש לדווח על תאונה בה נפגע התלמיד באמצעות מנב"סנט. מטרת הדיווח היא לצרכי תיעוד התאונה בה נפגע הילד במהלך פעילות רשמית במוסד החינוכי, לרבות גני ילדים. במקרי מוות ופציעות קשות מנהל המוסד החינוכי חייב לדווח גם למנהל המחוז או לאחראי על הבטיחות במחוז אליו שייך בית הספר.

מה כוללת פוליסת ביטוח ילדים בבית ספר ובחוגים?

ביטוח ילדים מכסה מקרים כמו מוות או נכות, חלקית או מלאה, זמנית או קבועה, כתוצאה מתאונה בה נפגע הילד. על פי חוזה הביטוח לילדים תאונה מוגדרת כאירוע פיזי חיצוני וגלוי לעין, בלתי צפוי, שגרם להיזק גופני לילד. ההיזק הגופני יכול להיות מוות או נכות, והפוליסה אינה מכסה היזק גופני כתוצאה ממחלה בלבד, אלא רק אירוע המוגדר כתאונה.

הפוליסה מכסה ילדים הזכאים ללימודי חינם על פי חוק, כמו כן היא מכסה נפגעים נוספים כמו הורי התלמיד או בני משפחה אחרים של הילד שלקחו חלק בפעילות רשמית של המוסד החינוכי אליו משתייך הילד המבוטח.

ביטוח ילדים משרד החינוך מכסה נפגעים בתאונות אישיות, הפוליסה מכסה את האירועים הבאים:

 • מוות – אם הילד או נפגע אחר המכוסה בפוליסה נפטר חס וחלילה כתוצאה מתאונה, חברת הביטוח תשלם תגמול תאונות אישיות להורי הילד שנפגע ומת עקב התאונה המצערת. סכום התגמול קבוע בחוזה הביטוח ועומד על כ-148,000 ₪.
 • נכות מלאה וקבועה – אם הילד או נפגע אחר בתאונה נפצע קשה וקיבל הכרה על נכות מלאה וקבועה – חברת הביטוח תשלם תגמול של סכום בסיסי בתוספת מענק חומרה, המענק הוא בשיעור של 50% מסכום הביטוח הבסיסי, ובמקרה של נכות 100% חברת הביטוח תשלם תגמול העומד על סכום של כ-500,000 ₪.
 • נכות חלקית וקבועה – במקרה זה חברת הביטוח תשלם תגמול המחושב על פי אחוזים קבועים לפי סוג הנכות ועל פי התקנות המחייבות, אם נקבעה לילד נכות חלקית וקבועה הנמוכה מ-5% חברת הביטוח לא תשלם תגמול. אם הילד הוגדר כנכה חלקי וקבוע בשיעור 80% ומעלה, חברת הביטוח תשלם מעבר לתגמול הקבוע בחוזה גם מענק חומרה בגובה 50% מסכום התגמול המגיע לילד המבוטח.
 • נכות זמנית – חברת הביטוח תפצה את הילד או הנפגע לפי סכום יומי השווה לכ-210 ₪ ביום, החל ממועד התאונה וכל עוד נקבעה לנפגע נכות זמנית במשך 55 ימים לפחות (ימים רצופים), התגמול ישולם לתקופה של עד 6 חודשים.
 • החזר הוצאות רפואיות – חברת הביטוח תפצה את המבוטח בגין הוצאות רפואיות עקב התאונה, ניתן לקבל החזר בגין הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

בנוסף, ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מכסה הוצאות חילוץ. הפוליסה האחידה מכסה הוצאות לחילוץ נפגעים בתאונה הנמצאים במצוקה, לרבות חילוץ באמצעות מסוק. הביטוח מכסה הוצאות חילוץ עד לסכום של 100,235 ₪, כל עוד אין מקור אחר האחראי לשלם את הוצאות החילוץ. חשוב לציין כי הורי התלמיד שנפגע בתאונה המחייבת חילוץ באמצעות מסוק צריכים לשלם עבור החילוץ ורק לאחר מכן הם יכולים לתבוע את חברת הביטוח ולקבל פיצוי כספי בגין הוצאות החילוץ של הילד, כל עוד המקרה מוכר על ידי חברת הביטוח ועומד בתנאי הפוליסה.

יש סייגים לביטוח ילדים:

 • הפוליסה אינה מכסה תלמיד ו/או הורה מבוטח שנפגעו בתאונת דרכים, בין אם התאונה התרחשה בישראל ובין אם התאונה חלה בחו"ל, למעט מקרים בהם התלמיד ו/או ההורה המבוטח שהו בחו"ל מטעם המוסד החינוכי, או מטעם משרד החינוך או הרשות המקומית.
 • הפוליסה לא מכסה פגיעות כתוצאה ממלחמה, פעולת אויב, פעולה מלחמתית, פלישה של אויב, מעשי איבה, מלחמת אזרחים, אירועי חבלה וטרור.
 • הפוליסה לא מכסה פגיעה שבה נטל הנפגע חלק בפעילות צבאית.
 • הפוליסה לא מכסה תאונת עבודה שכתוצאה ממנה הנפגע זכאי לפיצוי מביטוח לאומי.
 • הפוליסה אינה מכסה פגיעה עקב רשלנות רפואית או נזק שנגרם כתוצאה ישירה מטיפול רפואי.
 • הפוליסה לא מכסה ילד מעל גיל 14 שנפגע כתוצאה מהשתתפות בעבירה בדרגת פשע.
 • הפוליסה לא מכנס פגיעות גוף ומוות עקב רעידת אדמה.

מהו התשלום המירבי לגבייה בין ביטוח ילדים?

משרד החינוך עורך מכרז מידי שנה כדי לבחור את חברת הביטוח שתבטח את התלמידים במוסדות החינוך השונים. סכום הביטוח מתעדכן אחת לשנה והתעריף זול ואינו משמעותי. את דמי הביטוח גובים מההורים במסגרת תשלומי ההורים, הסכום המירבי שניתן לגבות מהורי התלמידים נקבע על ידי ועדת החינוך, והתשלום המירבי נכון לשנת הלימודים תשפ"א הוא 49 ₪ לתלמיד.

יש יישובים בהם הרשות המקומית גובה את דמי הביטוח ישירות מההורים, ובמקרה זה בית הספר אינו יכול לבצע גבייה עבור הביטוח לתלמידים.

ראוי לציין כי תשלום תגמולי הביטוח ישולמו על ידי חברת הביטוח בסכום חד פעמי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במקרה מוות חברת הביטוח תשלם את התגמול תוך 30 יום מרגע הגשת תעודת פטירה, ובמקרה נכות החברה תעביר את התגמול החד פעמי תוך 30 יום מרגע שנקבעו אחוזי הנכות לנפגע. גם בגין נכות זמנית ותביעה בגין הוצאות חילוץ, חברת הביטוח חייבת לשלם את התגמול תוך 30 יום. במקרה של נכות מלאה או חלקית ניתן לקבל מקדמות על חשבון התגמול כדי לסייע להורים להתמודד עם הוצאות הטיפול הרפואי, בכפוף לגובה הסכום שנקבע בפוליסה.

מה זה ביטוח ילדים?

אילו מקרים אינם מכוסים במסגרת ביטוח ילדים?

כפי שציינו בתחילת המדריך ביטוח ילדים תקף 24 שעות ביממה, כל ימות השנה. יחד עם זאת, ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו מכסה את כל התאונות. על פי חוזה הביטוח תאונה מוגדרת כאירוע פתאומי שאינו צפוי שגרם לפגיעה במבוטח, וכל עוד נגרם למבוטח נזק פיזי, למעט מחלות. זהו ביטוח אחיד וקולקטיבי לתלמידים, אך יש מקרים חריגים שאינם מכוסים באמצעות ביטוח ילדים, למשל:

 • מלחמה, פעילות צבאית, פעולות איבה.
 • תאונת דרכים בארץ או בחו"ל, למעט תאונות שבהם המבוטח שהה בחו"ל מטעם המוסד החינוכי או הרשות המקומית.
 • תאונות עבודה.
 • פגיעה עקב רשלנות רפואית.
 • מחלות, למעט מחלה שנובעת מהתאונה המכוסה בפוליסה.

ביטוח ילדים בחוגים

כהורים אתם משלמים עבור ביטוח תאונות אישיות לתלמיד כחלק מתשלומי החובה על חינוך הילדים. הביטוח מכסה את הילד במשך כל שעות היום, כלומר הביטוח מכסה את הילד בתוך בית הספר ומחוצה לו, גם במסגרות אחרות בהן הילד לוקח חלק פעיל כמו חוגים.

רוב מפעילי החוגים דורשים מההורים של הילדים תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות מורחב. תלונות רבות נשלחו למועצה לצרכנות בנוגע לכפל הביטוח שההורים נדרשים לשלם, ולאחר בדיקת הנושא על ידי גורמים מקצועיים הוחלט על תיקון מספר 10 לחוק הספורט שקובע כי אין חובה לרכוש ביטוח נוסף לילד אלא רק במקרים בהם ביטוח תאונות אישיות לתלמידים אינו מכסה פגיעות בגלל פעילות ספורטיבית בה קיים שיעור פציעות גבוה, למשל חוג אקסטרים.

אם הפעילות המתקיימת בחוג כרוכה בסיכון גבוה ואינה מכוסה בפוליסת ביטוח ילדים, מפעיל החוג רשאי לגבות תשלום מההורים לכיסוי ביטוחי מורחב. לכן, ביטוח ילדים בחוגי ספורט נחשב ברוב המקרים למוצדק, לעומת זאת אין הצדקה לרכישת ביטוח ילדים בחוגים רגילים בהם אין סיכון מיוחד, ואם המפעיל דורש מכם תשלום לביטוח אפשר לפנות למועצה לצרכנות ולדווח על המקרה.

סוכני הביטוח ומומחים לבטיחות הילד ממליצים לכל ההורים של ילדים המשתתפים בחוגים לבדוק טרם ההרשמה לפעילות איזה סוג ביטוח יש למפעיל החוג. כאמור, כיום לאחר תיקון החוק, בדרך כלל יש לרכוש רק ביטוח ילדים בחוגי ספורט, בדגש על חוגי ספורט אקסטרימיים כמו טיפוס, שייט וכו'.

יש תאונות שנגרמו לילד בגלל מתקנים לא תקינים, מבנה לא מתוחזק, פעילות ספורטיבית מעבר לגבול היכולת של הילד וכדומה, במקרים אלו יש להגיש תביעה לחברת המבטחת בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, ובנוסף הורי הילד יכולים להגיש תביעת נזיקין נגד מפעיל החוג, אגודת הספורט או הרשות המקומית (אם הרשות המקומית אחראית על תחזוקה המבנה או המתקנים שגרמו לפציעת הילד).

ביטוח ילדים בגן

ילדים מגיל 3 ומעלה מכוסים באמצעות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. ילדים מתחת לגיל 3 אינם מכוסים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, לכן מפעיל הגן חייב לרכוש ביטוח ילדים בגן פרטי, החוק מחייב אותו לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות בהתאם לנוהל שנקבע על ידי האגף למעונות יום ומשפחתונים שבמשרד העבודה והרווחה.

מפעילי מעונות יום חייבים לרכוש ביטוח ילדים בגן, זהו ביטוח תאונות אישיות המקנה כיסוי רחב בדומה לביטוח ילדים הלומדים בבתי ספר. מפעילי משפחתונים חייבים לרכוש ביטוח תאונות אישיות, האחריות לרכישת הביטוח מוטלת על מפעיל המשפחתון, זכיין או רשות מקומית.

מפעילי גנים ומשפחתונים יכולים לגבות מהורי הילדים דמי ביטוח מינימליים כפי שמפורט בנוהל של האגף למעונות יום ומשפחתונים. חשוב לבדוק האם ביטוח ילדים במעון או בגן פרטי כולל כיסוי גם על ההורים המבקרים בגן. ההורים משתתפים בפעילויות שונות בגני הילדים ובמעונות הילדים, לכן אם הפוליסה הבסיסית של ביטוח ילדים בגן פרטי אינה כוללת כיסוי להורים מומלץ לרכוש הרחבה זו.

חשוב לזכור כי מפעילי גנים, משפחתונים, מעונות יום וחוגים, הם אנשי מקצוע מיומנים המודעים לאחריות שלהם כלפי הילדים והוריהם. הילדים נמצאים במשמורת מלאה במשך שעות הפעילות בחוג או בגן, הם חשופים לסכנות שונות ועלולים להיפגע – לכן מפעילי הגנים והחוגים חייבים לדאוג לכיסוי ביטוחי רחב והולם, אך גם ההורים חייבים לוודא כי מפעיל הגן או החוג רכש ביטוח תאונות אישיות, אחרת הילד שלהם אינו מכוסה.

ביטוח ילדים במעון וגם ביטוח ילדים בחוגים כדאי לרכוש בעזרתו של סוכן ביטוח מקצועי ואמין. יש מגוון פוליסות שניתן לרכוש כדי להגן על הילדים אך מעבר לביטוח עבור הילדים יש לדאוג לכיסויים ביטוחיים נוספים לגן, לגננת, לסייעת, למפעיל החוג, למבנה ועוד.

לסיכום

לסיכום, ביטוח ילדים הוא ביטוח חשוב והכרחי, לכן המדינה החליטה להוסיף ביטוח תאונות אישיות כחובה על כל התלמידים בישראל, החל מגיל 3. ביטוח ילדים בבית ספר ובגנים מכסה אירועים שונים ומעבר לכך כדאי לבדוק האם קיים ביטוח ילדים בחוגים, וכמובן שניתן לרכוש ביטוחי ילדים באופן פרטי שאינם קשורים ללימודים ולפעילות חינוכית או ספורטיבית במסגרות הבלתי פורמליות.

מומלץ להיעזר בסוכן הביטוח האישי והמיומן שלכם כדי לבחון אילו ביטוחים מכסים כיום את הילדים שלכם, ובהתאם לצורך תוכלו לרכוש ביטוחים נוספים וליהנות משקט נפשי ומכיסוי מיטבי לילדים לכם.

Skip to content