ביטוח סיעודי: מה תקבלו במסגרת הפוליסה?

מה זה מצב סיעודי?

ראשית חשוב להבין שהקריטריונים להגדרת אדם במצב סיעודי נקבעים על ידי המדינה, ונכון להיום כוללים:

  • מצב בו אדם אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו שלוש פעולות לפחות מתוך שש פעולות חיים בסיסיות כמו למשל הליכה; אכילה ושתייה; הלבשה והפשטה; שכיבה וקימה; שימוש בשירותים; או שליטה בסוגרים.
  • העדר התפקוד מוגדר כחוסר אפשרות לבצע פעולות אלו או חלקן ברמה של חמישים אחוזים לפחות.
  • אנשים שמוגדרים כתשושי נפש, כמו למשל במצב של מחלת שיטיון או אלצהיימר, שזקוקים להשגחה קבועה.

מה זה ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי

יש להבין שמטרת ביטוח סיעודי היא לאפשר לאדם שמגיע למצב סיעודי, בו אינו מסוגל לתפקד ברוב משימות החיים, לקבל את הטיפול ההולם הדרוש למצבו, ללא נטל כלכלי כבד עליו או על בני משפחתו.

פוליסות הביטוח זמינות בסוגים שונים ומתקבלות מגופים שונים כמו קופות החולים, המוסד לביטוח לאומי, ביטוחים פרטיים, או ביטוחים קבוצתיים דרך מקום העבודה, כך שחשוב להבין את הסוג של הביטוח הסיעודי שאתם זקוקים לו, ובעיקר את הסכום שתקבלו במסגרת הפוליסה.

החוק בארץ קובע היום שהאחריות על טיפול באדם סיעודי מוטלת תחילה על בני משפחתו. למרות שקיימים מהלכים מתוכננים להרחבת אחריות המדינה בנוגע לאנשים סיעודיים, הסיוע המתקבל היום במסגרת המדינה במקרים אלו הוא חלקי ביותר ומבוסס על תמיכה ממשרד הבריאות, וסיוע בסיסי שמתקבל מהמוסד לביטוח לאומי, שניתן לאנשים סיעודיים שבני משפחתם סובלים מקשיים כלכליים.

מה מקבלים במסגרת ביטוח סיעודי?

ביטוח סיעודי קבוצתי או פרי מאפשר קבלת קצבה חודשית למבוטחים שמוגדרים כסיעודיים, בלי קשר למצבם הכלכלי. הסכום המוצע במסגרת הביטוח ומשך תקופת הביטוח נקבעים בפוליסה ומשתנים לפי סוג הפוליסה שנבחרה וההעדפות של המבוטחים.

רוב פוליסות הביטוח הפרטיות, מציבות את הדגש על פרמיה קבועה, שבמסגרתה אפשר לצבור במשך שנות התשלום לחברת הביטוח, זכויות שנקראות גם 'ערכי סילוק', ומאפשרות למבוטחים לקבל כיסויים מסוימים למשך כל החיים, גם אם הביטוח הסיעודי מתבטל במשך השנים.

מהם התנאים להפעלת ביטוח סיעודי?

היום שבו תזדקקו להפעיל פוליסת ביטוח סיעודי שרכשתם, הוא היום שבו אתם מוגדרים על ידי חברת הביטוח כסיעודיים, כלומר, אינכם יכולים לתפקד בכוחות עצמכם בתחומי חיים רבים.

קיימים כמה שיקולים מהותיים שחשוב להבין, כי פוליסת ביטוח סיעודי הופכת להיות התמיכה הכלכלית העיקרית שלכם כשאתם מוגדרים כסיעודיים. השיקולים המרכזיים שאותם עליכם לקחת בחשבון במצב זה, בכל הנוגע לרכישת ביטוח מתאים כוללים:

סכום התשלום שתקבלו מחברת הביטוח

לאיזה סכום חודשי תהיו זכאים במסגרת ביטוח סיעודי, בהתאם לתנאי הפוליסה, עם הכרת מצב סיעודי כהגדרתו על ידי המוסד לביטוח לאומי? והאם תהיו זכאים לשיפוי, שהוא החזר שתואם את ההוצאות שיש לכם בפועל, או בפיצוי, שהוא סכום כסף שמשולם לכם מדי חודש?

תקופת ההמתנה

מהו פרק הזמן שתצטרכו להמתין מהרגע שבו הוגדרתם על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי כסיעודיים, ועד לתחילת קבלת התשלומים מחברת הביטוח?

מהי תקופת הביטוח?

פוליסת ביטוח סיעודי עשויה להיות תקפה למשך פרקי זמן ארוכים מרגע הפעלתה, אבל גם לפרקי זמן קצרים.

הערך של תקופת הביטוח הוא שיקול משמעותי בקביעת גובה הפרמיה החודשית, וחשוב לברר את תנאי הפוליסה בהיבט זה לפני רכישת הביטוח.

מה זה פרמיה חודשית?

פרמיה חודשית בפוליסת ביטוח סיעודי מתייחסת לתוקף של הביטוח שמתקיים כל עוד המבוטח עומד בתנאי התשלום החודשי, כפי שנקבע שעליו לשלם לחברת הביטוח, בהתאם להסכם. הפרמיה משקפת את הסיכון של המבוטח להיות מוגדר כסיעודי בעתיד, וברוב המקרים, ההיבטים שקובעים את גובה הפרמיה הם המגדר של המבוטח, גילו, וההיסטוריה הרפואית שלו בעבר וכיום.

חלק מחברות הביטוח מציעות למבוטחיהן פוליסות של ביטוח סיעודי שבמסגרתן נגבה סכום קבוע למשך כל חיי המבוטח, וחלקן מציעות פוליסות שכוללות פרמיה מדורגת, כלומר, פרמיה שמשתנה אחת לכמה שנים.

אילו תרחישים נחשבים לחריגים במסגרת ביטוח סיעודי?

פוליסות ביטוח סיעודי כוללות מקרים חריגים שקובעים תרחישים שבהם הפוליסה אינה תקפה. חשוב לקרוא ולהבין היטב את סעיפי הפוליסה שמפרטים מצבים שאינם בשליטתכם, כמו למשל פגיעה כתוצאה מפיגוע טרור, תאונת דרכים, או מצב של מלחמה.

חשוב להבין אם אתם מתאימים לאחד או יותר מהקריטריונים של מחלות מסוימות אשר בגינן אינכם מכוסים במסגרת הביטוח. הקפידו לרכוש פוליסת ביטוח שכוללת סייגים לחריגים אלו, כך שבמקרה הצורך, הפוליסה שלכם תהיה תקפה.

רגע לפני סיום: איך בוחרים ביטוח סיעודי מתאים?

ביטוח סיעודי מתאים הוא ביטוח שנבחר מתוך הסוגים השונים של הפוליסות הזמינות, ובחינה מקיפה של דקויות מרכיבי הפוליסות. כלומר, הפוליסה הנבחרת המתאימה צריכה להתאים למצב הסיעודי של המבוטח.

כך או אחרת, חשוב לרכוש את הפוליסה היות וללא ביטוח הולם ואיכותי, העלויות העצומות של הטיפול הסיעודי יוטלו על האדם הסיעודי ועל בני משפחתו. לכן חשוב שלא להסתמך על המדינה בלבד לקבלת הסיוע הכספי המלא הדרוש לטיפול הסיעודי, ולבחור רכישת כיסוי ביטוחי פרטי עצמאי ונפרד.

Skip to content