פוליסת ביטוח עסק

ביטוח עסק מגן על עסקים מהפסדים כלכליים שנגרמים כתוצאה מאירועים העלולים להתרחש במהלך הפעילות העסקית השוטפת. קיימים סוגים רבים של ביטוחים לעסקים, כולל כיסוי לנזקי רכוש, אחריות משפטית וסיכונים שקשורים לעובדים.

סוכנות ביטוח מעריכה את שיעור הפרמיה על פי סיכונים פוטנציאליים, וגובה הפרמיה יכול להסביר צורך לסוג העסק של המבוטח. מאמר זה מסביר מהו ביטוח עסק, ומהם השיקולים שכדאי לקחת בחשבון בבחירת הפוליסה המתאימה ביותר.

למה בעלי עסקים זקוקים לפוליסת ביטוח עסק?

סוגים שונים של תרחישים עלולים להתרחש בכל בית עסק ולפגוע במבנה, בתכולה, בהנהלה או בעובדים, כך, למשל, בית העסק עלול להיות חשוף לתביעות משפטיות, תאונות שונות לעבודה עשירה להתרחש, או כל מקרה אחר שההתמודדות איתו עשויה להיות כרוכה בהכרח כלליות משמעותיות.

ביטוח עסק מקיף מציע לבעלי עסקים הגנה וכיסויים מפני תרחישים שונים, כמו למשל:

 • פגיעה במבנה.
 • פגיעה, מחלה או פציעה של העובדים במהלך הפעילות.
 • הגנה על צדדים שלישיים שמבקרים בבית העסק ועלולים להיפגע או להיפצע במהלך שהותם בו.
 • תביעות משפטיות.
 • נזק לרכוש, לציוד או לריהוט.
 • גניבות.
 • ונדליזם.
 • אובדן הכנסה.

סוכן הביטוח או חברת הביטוח: מי מנסח את הפוליסה שלכם ואל מי פונים במקרה הצורך?

אפשר להיות לא מעט אנשי מקצוע שמעורבים בניסוח פוליסת הביטוח שלכם, וההתנהלות מול מספר אנשים בתפקידים שונים עשויה לבלבל מעט.

לכן חשוב להבין את התפקידים של בעלי המקצוע שמעורבים בהכנת פוליסת ביטוח עסק אתה רוכשים.

חברת הביטוח מכינה את הפוליסה שלך

במקרים רבים, נציגי החברה הם אלה שמטפלים בתביעות במקרה של התרחשות אירוע ביטוח. חברת הביטוח היא כמו יצרן שיוצר מוצר, ובמקרה זה המוצר הוא פוליסת הביטוח במקום פריט לבוש או מאכל.

הפוליסה נושא את חותמת החברה, ואם אתם צריכים להגיש תבנית, חברת הביטוח היא שמשלמת לכם את הכסף.

סוכן הביטוח מחבר אתכם לחברת הביטוח

לסוכן יש כמעט אותו תפקיד כמו לנציגי חברות ביטוח, מכיוון ששניהם מסייעים למועמדים לביטוח לרכוש ביטוחים. ההבדל היחיד הוא שנציגי חברות ביטוח עובדים בחברות ביטוחים ואילו סוכן ביטוח עובד בכלל.

בכל פעם שתזדקקו לשירות, או שתהיה לכם שאלה בנוגע לתנאי הפוליסה, או אם אתם נקלים למצב שבהם אתם צריכים להגיש תביעה, תוכן הביטוח תמיד יהיה שם בשבילכם.

מה זה ביטוח עסק מקיף?

ביטוח עסק מקיף מציע כיסוי נרחב למכלול התרחישים השונים היכולים לפגוע בהתנהלות השוטפת של בית העסק ולהוביל לאובדן הכנסות או אפילו סגירת העסק. הנה הכיסויים שכדאי לוודא שהם מופיעים ולהגדיר את הביטוח המקיף לעסק:

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה מכסה ציוד, שילוט, תכולה וריהוט במקרה של שריפה, סערה, גניבה, רעידת אדמה או כל תרחיש אחר שמוגדר ככוח עליון. אם בית העסק שלך נמצא באזור שבו סיכונים אלה עלולים להתרחש, תזדקקו לפוליסת ביטוח מבנה שתגן עליכם מפני תרחישים אלה. עלות פוליסת ביטוח מבנה מחושבת להמשיך לעלות הקמת המבנה.

עסקים שפועלים במבנים שכורים מחויבים, צורך לחוזה השכירות, להחזיר את המבנה לבעליו כשהוא המצב תקין טוב, עם סיום תקופת השכירות. מסיבה זו, כדאי שיהיה ביטוח מבנה שיגן על בעלי עסקים מפני תביעות משפטיות בכל מקרה של אסון או הפגיעה במבנה.

ביטוח אובדן הכנסה

בחלק מהמקרים, נזק שנגרם לעסק עלול להוביל להשבתת הפעילות ואובדן הכנסות. בזה זה ביטוח אובדן הכנסה, הופך להיות משמעותי ביותר, היות והוא מציע כיסוי לנזקים שנגרמים לריהוט או לציוד, ההחלפות החלפתם או תיקונם עשירות להסתכל בסכומים גבוהים ביותר.

בתרחיש החמור יותר, הנזקים שבהולים להיגרם לעסק עשויים להוביל גם לאובדן לקוחות בעקבות הצורך לסגור את בית העסק, ואז אובדן ההכנסה עלול להיות משמעותי הרבה יותר.

ביטוח אובדן הכנסה מציעה פיצויי לבעלי עסק בגין ההפסדים הכלכליים שנגרמו לרכוש או למבנה, כולל פיצוי בגין היעדרות מהעבודה, עד שניתן יהיה לשוב לפעילות עסקית שוטפת. במילים אחרות, הסכום שניתן לקבל מגוון ביטוח לעשות לבעלי עסקים לעבור את תקופת אובדן ההכנסות ללא לחצים כלכליים, ולהמשיך לשלם את ההוצאות השוטפות של העסק, עד השיבה לפעילות.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולת העסק מציע הגנה מפני נזקים שבשיטות להיגרם לריהוט, לציוד, לרכוש, למלאי ולחומרי הגלם שבית העסק עובד איתם בתוך המבנה. בחירה בביטוח תכולה מקיף כולל גם כיסוי לסחורה שמאוחסנת בבית העסק, מפני אסונות כמו הצפות, שריפות, גניבות, או כל תרחיש אחר שפוגע בסחורה שיוצרה בבית העסק ומוכנה למשלוח או להפצה.

פוליסת ביטוח תכולה מורכבת להשלים למאפייני עסק ותחומי עיסוקו, וניתן להרחיב את הפוליסה עם רכישת כיסוי משלים בין כיסוי למקרי חירום או שירותי חשמל, שמציע הגנה מפני תרחישים שגורמים נזק למכשירי החשמל בעסק.

ביטוח חבות צד ג '

ביטוח חבות צד ג 'מציע הגנה למקרי תאונות אישיות שנגרמו ללקוחות, ספקים או מבקרים בבית העסק ההוא שהייתם במבנה.

הגנה זו חשובה שונה לעסקים שנותנים שירותים, היות והביטוח מכסה את עלויות ההוצאות בלקוחות או במבקרים שנפגעו, נפלו או נפצעו בזמן שהותם בבית העסק, כמו גם כיסוי להתמודדות עם תביעות משפטיות.

ביטוח חבות מעביד

בעלי עסקים שמעסיקים עובדים חייבים, מתוקף חוק, לרכוש ביטוח חבות מעבידים, שמעניק לעובדים הטבות שיעזרו להם להתאושש מפגע או מחלה שקשורים לעבודה. הביטוח מעניק גם למשפחות העובדים הטבה אם הם מאבדים את חייהם בתאונה במקום העבודה.

חשוב להבין שבכל מקרה של פגיעה או פציעה או מוות של העובדים, הנהלת בית העסק חשופה לתביעות שעשויות להיות מוגנות על ידי העובדים או בני משפחתם, והתוצאה תהיה הפעלת חמורה בתפקוד העסק או אפילו בהמשך קיומו.

המרכיב הונגרי בביטוח חבות מעביד הוא ביטוח למקרי תאונות עבודה וכיסוי לטיפולים רפואיים ופיצויים הולמים כך שבית העסק אינו חווה עובדן כלכלי משמעותי אם מוגן נגדו תביעה. סכום הפיצויים שונים ביטוח זה נקבע בניכוי סכום הפיצויים שהעובד או בני משפחתו קיבלו מהמוסד לביטוח לאומי.

ביטוח הנדסי

ביטוח הנדסי כולל ביטוח לציוד אלקטרוני ומכני; ביטוח עבודות קבלן; וביטוח שבר. סעיף ביטוח מכני מציע כיסוי למכשירים הנדסיים כבדים, מפני סיכונים כמו:

 • רעידת אדמה
 • נזקי טבע
 • קריסת המכשירים
 • פריצה או גניבה
 • או כל נזק אחר שנגרם למכשירים.

ביטוח עבודות קבלן. מגן מפני כל התרחישים המסוכנים הכרוכים בביצוע עבודות הקמה ובניית פרויקטים, וכולל פרויקטים של הנדסה אזרחית מסוגים שונים.

ביטוח לציוד אלקטרוני. מציע כיסוי לנזקים פתא ימים שפוגעים בציוד באופן פיזי, כמו למשל פגיעה במחשבים, חומרה או מערכות שונות שפועלות על רכיבים אלקטרוניים.

ביטוח שבר מכני. מיועד לכיסוי תאונות שנגרמות למערכות או לציוד.

ביטוח כספים

מתווסף לפוליסות הבסיסיות וכולל הגנה נרחבת וכיסוי מקיף מפני מצבים של נזק או עובדן שפוגע בעסק מבחינה כלכלית, כמו גם כיסוי בגין תרחישים שמובילים לנזקים כלכליים כמו למשל פריצה לבית העסק, שריפה, או נזקי טבע וכוח עליון.

סיכוני סייבר

מיועד להגנה מפני חשיפות שונות שנובעות מפריצה למאגרי מידע של העסק המבוטח, וכולל נזקים שנגרמים כתוצאה מחדירה למערכות המחשב; הפרת זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים; נזקים שנגרמים כתוצאה מחדירת וירוסים למערכות המחשוב; הפרת פרטיות ונזקים אחרים.

ביטוח עסק לעסקים שמתנהלים מהמשרד הביתי

בעלי עסקים רבים משתמשים רואי חשבון, עורכי דין או מקדמי אתרים, מנהלים את העסק שלהם מהמשרד הביתי שלהם ובמקרים אלו מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח משרד.

היעדר ביטוח למשרד הביתי פירושו

לכן מבוטחים שמנהלים עסקים מהבית צריכים לעדכן צורך את פוליסת ביטוח הדירה שלהם ולציין שהם מנהלים בבית עסק, כדי שתגמולי הביטוח לא ייפגעו במקרה של תביעה או נזק.

ברוב המקרים, חברות ביטוח מעניקות כיסוי עד לשיעור של 20,000 ₪ לתכולת המשרד הביתי, אך משרדים ביתיים שמקבלים קהל לא יכלו לרכוש כיסוי ופונקציה פוליטית ביטוח הדירה, ובמקרים אלה, עליהם לרכוש פוליסת ביטוח משרד נפרדת, שכוללת כיסוי חבויות ורכוש.

מה זה ביטוח בעלי עסקים?

פוליסת ביטוח בעלי עסקים משלחת כיסוי לכל סיכוני ביטוח הרכוש וההתחייבויות הענייניות וגם כיסויים רבים נוספים לפוליסת חבילה אחת שמתאימה לרוב בעלי העסקים. אבל חשוב לבדוק טוב את התנאי הפוליסה מכיוון שיתוף שהניסוח יהיה כללי ויתאים למספר פרטים עסקים כאלה מספרות, קבלנים, מעצבים או אדריכלים, ולא בדיוק לסוג העסק שלך.

ביטוח בעלי עסקים כולל ביטוח הכנסיות עסקיות, והוא מפצה בגין הכנסות עסקיות שעלולות לרדת בעקבות אסון. אסונות בדרך כלל משבשים את ההתנהלות העסקים ועלולים לגרום לכם לסגור את העסק. הביטוח מכסה גם את ההוצאה הנוספת שעשויה להיות לכם אם תצטרכו לעבוד במקום הזמן.

ביטוח בעלי עסקים מתאים רק לעסקים קטנים ובינוניים שעומדים בקריטריונים של חברת הביטוח

השיקולים שחברות הביטוח לוקחות בחשבון לקביעת הזכאות לביטוח בעלי עסקים וקביעת גובה הפרמיה, נוצר:

 • גודל בית העסק
 • גבולות האחריות
 • סוג העסק
 • מיקום בית העסק
 • יציבות פיננסית
 • אמצעי מיגון
 • והיקף הפעילות מחוץ לבית העסק.

חשוב להבין שביטוח בעלי עסקים אינו כולל את כל הכיסויים הדרושים והזמינים שונים ביטוח עסק, כמו ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח רכב, או ביטוח עובדים, וכדי לקבל את הכיסוי המלא תזדקקו לפוליסה נפרדת.

איזה ביטוח כדאי שיהיה בהקמת עסק?

בבחירת ביטוח עסק, מומלץ לחשוב על הכיסויים הדרושים באופן מידי, כמו גם על הכיסויים שיהיה עליהם בהמשך. אם, למשל, עדיין אין לכם עובדים, לא תזדקקו לביטוח חבות מעבידים לעדת עתה, אבל אם אתם יודעים שתעסיקו עובדים בזמן הקרוב מאוד, כדאי להוסיף לרכוש זה בפוליסת ביטוח עסק מקיף.

אם אינכם בטוחים איך העסק שלך יתפתח, אל תדאגו, כי תמיד הוסף כיסוי נחוץ במועד מאוחר יותר.

איזה ביטוח עסק מתאים לעסקים קטנים?

עסקים קטנים זקוקים במקרים רבים לאותם סוגים של פוליסות ביטוח עסק כמו עסקים גדולים, לצורך הקמת העסק. לדוגמא, אם יש לכם עסק של אדם אחד, אינכם זקוקים לביטוח חבות מעבידים, אבל תזדקקו לכיסוי היבטים אחרים בעסק שלכם.

עם הבנת סוגרים הכיסויים הדרושים לכם, בחר לבחור מבין הכיסויים המפורטים במאמר זה, כמו גם סוגים רבים אחרים של כיסויים, על מנת ליצור פוליסת ביטוח שמתאימה לצרכים שלכם.

האם החברה שלך זקוקה לכיסויים אלה?

לכל חברה יש צרכי ביטוח שונה, לצורך לתחום, למיקום ולאופי העסק. למרות שמומלץ לרכוש את רוב הכיסויים המפורטים במאמר זה, יתכן שלא כולם מתאימים לעסק שלך. לכן יש להקפיד להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהפוך את ההשפעה על מנת להעריך את הסיכונים שלך ולהבטיח שהעסק שלך יקבל את כל ההגנה שהוא זקוק לה.

חשוב גם להבין היטב את המרכיבים של ביטוח עסק ולוודא שיש לכם את כל הכיסויים הדרושים, כי העלויות יכולות להיות סבירות מאוד, והביטוח מספק את ההגנה הדרושה לכם על מנת לוודא שלא יתרחשו הפתעות בדרככם להצלחה.

איזו רמת כיסוי אתם צריכים?

ברכישת ביטוח עסק, חשוב להשיג את הסכום הנכון, ולוודא שלא רכשתם ביטוח מופרז. כדי לסייע לכם להחליט על גובה הביטוח הדרוש לכם, הכינו רשימה של כל נכסי החברה שלכם, כולל רכוש, ציוד ומלאי. לא יכול לרכוש ביטוח עסק על בסיס השווי בפועל של הנכס, או על ערך ההחלפה שלו.

סוכן ביטוח וחברות ביטוח שמכירים את הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בסוג העסק שלך, יכולים לסייע לכם להחליט על סכום סביר של ביטוח רכוש וחבות.

מה קורה כשפג תוקף הפוליסה?

כשתקופת הפוליסה מגיעה לסופה, התוקף שלה פג ויש לחדש אותה באמצעות הגשת בקשה לחידוש פוליסה בתום התקופה.

חברת הביטוח עשויה גם בחרה שלא לחדש את הפוליסה אם במהלך ההתקנה הוגש מספר גבוה של תביעות, אם התרחשו שינויים בעסק שלך שהפכו אתכם ללא כשירים מבחינת תנאי הפוליסה, או אם הפכתם להיות לקוחות בעלי גבוה בהרבה.

אבל אם לא התרחשו שינויים משמעותיים בתקופת הפוליסה שחלפה, ואתם מעוניינים להמשיך להיות מבוטחים באותה חברת ביטוח, הפוליסה מתחדשת, והיא נחשבת לפוליסה חדשה.

שיתוף פעולה עם סוכן הביטוח

סוכן ביטוח מספק לכם עצות מקצועיות מעולות וניתן להתייעץ איתו לגבי הפחתת סיכונים כמו תאונות בבית העסק, שריפה, או תאונות עבודה, ולגבי הנהלים שצריכים להיות על מנת להפחית הפסדים כלכליים למקרה שהעסק שלכם ייפגע מאסון גדול.

כדי להבטיח שיהיו לכם את הכיסויים הנכונים וכמות הביטוח המתאימה, עליכם ליידע באופן שוטף את הסוכן הביטוח שלכם על כל שינוי משמעותי בעסק, כולל רכישות גדולות כמו גם שינויים בבניין שלכם, אופי העסק שלך ומספר העובדים.

כמה עולה ביטוח עסק?

היות ולא קיים נוסח אחיד לעלויות ביטוח עסק, וכל בית עסק זקוק לצרכי ביטוח שונות שמותאמים למאפיינים העסקיים שלו, כך גם עלות הפוליסה משתנה, וכדי להשיג את הפוליסה במחירים משתלמים עם תנאים מצוינים, מומלץ להתייעץ עם יועצי ביטוח או סוכנים כדי לרכוש ביטוח שתואם את הצרכים. ההגנה על העסק באופן הטוב ביותר.

כמה מילים לסיום על ביטוח עסק

כדי לנהל עסק באופן שוטף עם כמה שפחות "מהמורות", תרחישים שמסכנים את המשך הפעילות בעסק, או אובדן כלכלי, חשוב להבין שאני מנהל היטב את הסיכונים שעלולים להתרחש.

ביטוח עסק עוזר לבעלי עסקים לנהל את סיכוני החברה, ומציעה הגנה כלכלית מפני אובדן ההנחיות שהם צריכים להתרחש מהלך פעילות עסקית רגילה. עם רכישת כיסוי ביטוחי, סוכנות ביטוח מסייעת בכיסוי עלויות אובדן כלכלי וכיסוי עלויות למקרים שמכוסים שונים הפוליסה.

סוגי הביטוחים שדיברנו עליהם במאמר זה מה שחלקו משמעותי מניהול סיכונים כולל של העסק, כך שאתה מוגן ומכוסים מפני כל תרחיש שהחל להתרחש, ולהתפנות לניהול העסק ללא דאגות וחששות.

 

Skip to content