הוזלת ביטוח חיים- הדרך הנכונה להוזיל את מחיר הפוליסה.

הוזלת ביטוח חיים זה דבר אפשרי לחלוטין. גם אנשים שאינם בקיאים היטב במונח 'ביטוח חיים', יודעים עמוק בפנים שכדאי שתהיה להם פוליסה מתאימה שתבטיח את העידוד הכלכלי של בני משפחתם למקרה של מותם. אבל מעבר לשאלה מה זה ביטוח חיים, התהייה שמסיקה מבוטחים רבים היא: כמה עולה ביטוח חיים, ואיך אפשר להוזיל את עלויות הפוליסה.

שאיפת ההגנה על בני המשפחה להפליא קרובה היא מהות פוליסת ביטוח חיים, שמא מאפשרת להם לקבל פיצוי כספי בסכום נקוב מראש שיועבר למוטבים שנקובים בפוליסה, לשם הבטחת המשך קיומם לאחר מותג המבוטח. עם השנים, מאפייני פוליסות ביטוחי חיים השתכללו, אבל ביטוחים אלו עדיין היו, ומיד יהיו הפתרונות הביטוח החיוניים בכל סל ביטוחים אישיים ומשפחתי.

מאמר זה דן בהשפעת הוזלת ביטוח חיים על מבוטחים, ועל האפשרויות להשגת ביטוחי חיים משתלמים ומותאמים למצב הבריאותי ולדרישות האישיות. הנה ראשי הפרקים בהם נעסוק במאמר:

 • כמה עולה ביטוח חיים?
 • איך בוחרים היקף ביטוח חיים?
 • מהי הרפורמה בביטוח חיים?
 • מה בין רפורמה בביטוח חיים ?
 • איך בודקים זכאות הוזלה בביטוח חיים?
 • מה מבוטחים יכולים לעשות כדי להוזיל את ביטוח החיים שלהם?
 • הימנעות מעישון טבק או שתייה מוגנת של אלכוהול
 • תחום העיסוק
 • המצב הבריאותי
 • השמנת יתר
 • הוזלה ביטוח חיים בהדרגה
 • רכישת ביטוח חיים גיל צעיר
 • בחירה קפדנית של הכיסויים.
 • ביטוח חיים לחו"ל
 • התייחסות חברות הביטוח לביטוחי חיים לחו"ל
 • סיכום: איך לא לחסוך בעלויות ביטוח חיים

כמה עולה ביטוח חיים?

עלות ביטוח חיים נקבת צורך לגובה הפיצוי שהמבוטח מבקש להעביר למוטבים בפוליסה. זוהי הגדרת היקף הסיכון שחברת הביטוח לקחת על עצמה, ושהמבוטח משלם עבורו. ככל הסכום הפיצוי למוטבים גבוה יותר, כך גבוה יותר גם מחיר הפוליסה.

אבל גובה הכיסוי אינו השיקול היחיד בתשובה לשאלה כמה עולה ביטוח חיים. יש לקחת בחשבון גם את הסוגים השונים של הסיכונים שמכוסים שונים הפוליסה. מאפייני הסיכונים והנתונים השונים על מצב המבוטח, כמו למשל:

 • אורח חייו;
 • גילו;
 • השאלה אם הוא מעשן או שותה אלכוהול או לא;
 • מצבו הבריאותי.

כל השיקולים האלה נלקחים בחשבון ומשפיעים על מחיר של פוליסת ביטוח חיים. עכשיו בואו נראה איך בוחרים היקף מתאים של פוליסת ביטוח חיים.

איך בוחרים היקף ביטוח חיים?

איך בוחרים היקף ביטוח חיים?

איך בוחרים היקף ביטוח חיים?

היקף ביטוח חיים, כלומר, גובה הפיצוי שהמוטבים יקבלו לאחר מותג המבוטח, בכפוף לתנאי הפוליסה, נוגע למגוון שיקולים כמו למשל גיל הילדים; גודל המשפחה; רמת החיים, ושיקולים אחרים. כך למשל, הולדת תינוק נוסף למשפחה מצדיקה את הגדלת סכום הפיצוי בפוליסת הביטוח.

שיקולים נוספים נוגעים למקורות כלכליים נוספים כמו קרנות נאמנות או נכסי נדל"ן אפשריים גם הם להשפיע על גובה ביטוח החיים.

גם הרכיבים של ביטוחי חיים שנכללים בתוכניות פנסיה שונות, כמו קרן פנסיה או ביטוחי מנהלים, משמעותיים וחיוניים, אבל הם נקשרים לשיעור ההכנסה של המבוטחים, ומשכך עשויים להציע פתרון שאינו שלם לצרכי המבוטח. לכן פוליסת ביטוח חיים ריסק, מורכבת למבוטחים רכישת פוליסה אישית עם השלמת הכיסויים הדרושים לבני המשפחה.

מהי הרפורמה בביטוח חיים?

בפברואר 2019, הממונה על שוק ההון, משה ברקת, הכריז על רפורמה בביטוח חיים, והורה לחברות הביטוח להוזיל באופן משמעותי את ביטוח החיים וביטוחי המשכנתא, המכירה ישירה ובמסגרת ביטוחי המנהלים, על הרקע של התארכות תוחלת החיים וירידה בשימוש התמותה.

ההנחיה החדשה נגעה למבוטחים חדשים בלבד, ואילו מבוטחים ותיקים שביקשו להרוויח מתעריפים מוזלים, התבקשו לפנות לחברות הביטוח ולבקש הוזלת ביטוח חיים כך להנחיות החדשות. חברות ביטחון

כתוצאה מכך, מבוטחים שמצבם הבריאותי הדרדר מהזמן בו רכשו את הביטוח לראשונה, התקנו להרוויח את התפוחים המוזלים החדשים. מבוטחים בריאים, לעומת זאת לא התקשו לחתום על פוליסת ביטוח חדשה, וחברות הביטוח נאלצו לאשר להם תעריפים מוזלים.

מה בין רפורמה בביטוח חיים?

הממונה על שוק ההון, משה ברקת, הכריז בפברואר 2019 על הוזלת ביטוח חיים בשיעור של כשלושים אחוזים בכל חברות הביטוח, ללא פגיעה בהיקף של הכיסוי ביטוחי, מה שאומר מבחינת המבוטחים חיסכון של עשרות אלפי שקלים במהלך חייהם.

בתמורה לתשלום של עשרות שקלים בודדים מדי חודש, מבוטחים יכולים לרכוש פוליסת ביטוח חיים שתותיר סכום כסף משמעותי למוטבים בפוליסה, במקרה של מותם, וזוהי הטבה משמעותית שונה למבוטחים שמשאירים אחריהם קרובי משפחה עשה ראשונה שתלויים בהם מבינים כלכלית.

איך בודקים זכאות הוזלה בביטוח חיים?

כדי להבין אם ואיך אפשר להוזיל את תעריפי ביטוחי חיים, מבוטחים מתבקשים לפנות לחברת הביטוח בה הם מבוטחים ולבדוק אם זכאותם לקבלת הוזלה בביטוח חיים. זכאות זו נבחנת להוסיף חלקים לקבוצת גיל, מצב בריאותי ומגדר. מחשבון ביטוח החיים מטעם משרד האוצר מסייע למבוטחים לבדוק תעריפים שרלוונטיים למצבם האישי.

התעריפים המוזלים של ביטוחי חיים בעקבות הוראות רפורמה בביטוח חיים הם תעריפים מוזלים, גם כשמשווים אותם לפוליסות קודמות אשר הציעו למבוטחים הנחות משמעותיות. כך שמבוטחים במצב בריאותי תקין, יכולים למלא הצהרת בריאות, ולרכוש פוליסת ביטוח חיים משתלמת.

מה מבוטחים יכולים לעשות כדי להוזיל את פוליסת ביטוח החיים שלהם?

חברות ביטוח לוקחות בחשבון שיקולים שונים כדי לקבוע עלות ביטוח חיים , כלומר, הפרמיה שנגבית עבור פוליסת ביטוח חיים.

חלק מהשיקולים האלו נמצאים בשליטת המבוטחים, בעוד שאחרים הם. על ידי שליטה בהיבטים שהמבוטח יכול להשפיע עליהם, לא להשיג הוזלה בביטוח חיים ולהפוך למבוטח נטול מרכז התווך והיה מבטח. הנה הגורמים הונגריים שבהם מבוטחים יכולים לשלוח את ההפרדה שלהם:

מה מבוטחים יכולים לעשות כדי להוזיל את פוליסת ביטוח החיים שלהם?

מה מבוטחים יכולים לעשות כדי להוזיל את פוליסת ביטוח החיים שלהם?

הימנעות מעישון טבק או שתייה מוגנת של אלכוהול

שני ההרגלים השליליים האלו משפחות באופן שלילי על הבריאות ומגדילים את הסיכון התמותה. לכן חברות ביטוח שואלות על הרגלים אלה לפני שהן קובעות את הפרמיה של פוליסת ביטוח חיים.

מבוטחים מעשנים משלמים הרבה יותר לביטוח חיים בהשוואה למבוטחים שאינם מעשנים או שותפים אלכוהול בכמויות מופרזות.

השפעת תחום העיסוק

אם סוג העבודה של מבוטח מוגדר כמסוכן, כמו כיבוי אש, שיפוצי סנפלינג או משטרה, עלות ביטוח חיים עשויה להיות גבוהה בהרבה לעובדים במשרות רגילות במשרדים.

האמת היא שבמקרים חלקיים יתכן שחברות ביטוח לא יהיו מוכנות לבטח אנשים שעוסקים במקצועות מסוכנים, כי ברור שמקצועות אלה מגבירים את הסיכון התמותה באופן משמעותי.

בריאות המועמד לביטוח

מצב בריאותי הוא שיקול עיקרי שקובע את התיכון התמותה של מועמדים לביטוחי חיים, ואת השאלה כמה עולה ביטוח חיים. ברור שאדם שסובל מסוכרת ולחץ דם גבוה נמצא בסיכון גבוה יותר לתמותה מוקדמת בהשוואה לאדם ללא בעיות בריאותיות כאלה.

רוב חברות הביטוח שואלות לגבי המצב הבריאותי של המועמד לביטוח וגילו במהלך הנפקת פוליסה, מכיוון שהתשובות לשאלות אלו יקבעו את מחיר הפוליסה.

השמנת יתר

עודף משקל מעבר לרמה מסוימת, עלול להוביל למספר מחלות כמו סוכרת או בעיות לב, מה שעשוי לייקר עלות ביטוח חיים.

הוזלת ביטוח חיים משנה לשנה

למה אנשים זקוקים לביטוח חיים? אם יש להם ילדים קטנים, משכנתא גדולה או חובות בהיקפים גדולים, הם מחפשים ביטוח חיים שיכסה את העלויות האלו לאחר מותם. אבל ככל שהשנים חולפות, יתכן שגובה הכיסוי הדרוש יפחת.

פוליסת ביטוח חיים בטווח ירידה, שהתשלום יורד מעט בכל שנה לתקופה, הופך הוזלת ביטוח חיים בהדרגה.

רכישת ביטוח חיים גיל צעיר

עלות הביטוח המבשרת על גילאים מבוגרים של מבוטחים. רכישת פוליסת ביטוח חיים מוקדם ככל האפשר, גילאים צעירים, בדרך כלל תאפשר מאפשר מציאת פוליסה במחירים זולים יותר מאשר ניסיונות לקבל הוזלת ביטוח חיים בגילאים מבוגרים.

בחירה קפדנית של הכיסויים

בחירת פוליסת ביטוח חיים טובה, מתאימה ומשתלמת צריכה להיות המבצרת על הכיסויים הדרושים למבוטח באופן אישי, וחשוב לבדוק מה מקבלים להפליא ביטוח החיים דרך העבודה, כדי שלא יבחרו כיסויים דומים.

האם ביטוח חיים תקף גם בחו"ל?

החדשות הטובות הן שרוב פוליסות ביטוחי החיים הסטנדרטיות מציעות כיסויים לטיסות לחו"ל, למילים שנחשבות לסיכון 'בטוח' או סיכון נמוך, כמו המינים באיחוד האירופי, צפון אמריקה ואסיה.

חשוב להבין שטיסה למדינה שנחשבת בסיכון גבוה מבחינת חברות הביטוח, תקשה על מציאת ביטוח חיים לחו"ל או ביטוח נסיעות מסוגנן אחר, וביטוח החיים הקיים לא יהיה תקף במדינות אלה.

כך גם לגבי פעילות של ספורט אתגרי או פעילויות מסוכנות בחו"ל, כמו טיפוס על צוקים, צלילה, קפיצות באנג'י או צניחה חופשית במהלך החופשה, מצריכות דיווח לחברת הביטוח בה למבוטחים יש ביטוח חיים.

התייחסות חברות הביטוח לביטוחי חיים לחו"ל

ברכישת ביטוח חיים, ברוב המקרים, חברת הביטחון תשאל את המעמד לביטוח אם הוא פעיל בפעילות מסוכנות 'באופן קבוע'. אם התשובה היא כן, חלק מחברות הביטוח עשירות לסרב לבטח, בעוד שהמתחרות יציעו כיסוי אך עשירות להגדיר את הפרמיה.

אם הפעילות היא חד פעמית בזמן חופשה בודדת, שאינה חוזרת בתדירות גבוהה, חברות ביטוח מסוימות יקבלו את הסיכון, אבל מומלץ לבדוק לפני שטסים.

בשורה התחתונה, חשוב לא פחות לדעת איך לא לחסוך בעלויות ביטוח חיים

אנשים רבים עשויים להתמודד לרכישת ביטוח חיים מוזל, אבל מומלץ שלא ליפול למלכודות אלה. אם הפוליסה שלכם אינה כוללת מציעה כיסוי מספיק, היא לא תציע לבני המשפחה שלכם את הביטחון הכספי שהם יזדקקו לו לאחר מותאם.

כך, למשל, הצהרת 'לא מעשן' של מבוטחים מעשנים, או דיווח על כמות מופחתת של שתיית אלכוהול מכפי שהמבוטח צריך בפועל, הם צעדים שעשויים אולי להפחית את הפרמיות בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך זה גם אומר שחברת הביטוח לא תשלם בסופו של דבר. לכן כשחברת הביטוח סוקרת את ההיסטוריה הרפואית, כנות לגמרי היא המדיניות הכי טובה.

 • אם ברצונכם לקבל מידע עבור ביטוחים נוספים הקליקו כאן ועכשיו !!!
דילוג לתוכן