הרפורמה בביטוחי הבריאות 2023

ב-1 אוקטובר 2023 נכנסה לתוקף הרפורמות בביטוח בריאות שתגדיר פוליסה אחידה של רשות שוק ההון.

הרפורמה בביטוח בריאות 2023 היא יוזמה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמטרתה לשפר את השירות והשקיפות בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים.

הרפורמה מציעה מבנה חדש לביטוחי בריאות, שבבסיסו יש פוליסת בריאות אחידה, שמכסה את הכיסויים החיוניים למקרי קטסטרופה רפואית, כמו השתלות, טיפולים מיוחדים, תרופות מחוץ לסל וניתוחים בחו"ל.

לצד הפוליסה האחידה, יש אפשרות לבחור בהרחבות של ביטוח אמבולטורי, מחלות קשות, ניתוחים בארץ ועוד. הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1.10.2023.

הרפורמה משנה את התנאים לרכישת ביטוחי בריאות חדשים, אבל לא משנה את הביטוחי הבריאות שנרכשו לפני הרפורמה.

 

בכיר בחברת ביטוח טוען כי ראוי לציין כי הפוליסות החדשות מה-1 במאי אושרו רק לחברת AIG ואיילון

והן בעלות נוכחות זניחה בשוק ביטוחי הבריאות.

סוכני ביטוח רבים מציפים את קבוצות בדיונים שלהם בשאלה זו וטוענים: "אפשר לסגור את הבאסטה" "הם סגרו את ביטוחי הסיעוד, ביטוח תאונות אישיות ועכשיו ביטוח בריאות. מדינה מטורפת".

בין העדכונים: ישתנה מבנה הפוליסות של הניתוחים, והמבוטחים יהיו זכאים להחזר בגין השתתפות עצמית המשולמת במסגרת פוליסת השב"ן בנסיבות מסוימות. בנוסף, רשות שוק ההון והביטוח אינה תאפשר למבטחים לספק כיסוי למריחואנה רפואית כחלק מהרחבת פוליסת הבסיס על מנת להבטיח פוליסות בסיס סבירות ונגישות למקרים רפואיים קשים. לטענת הרשויות, הכללת מריחואנה בתוכנית הבסיסית תייקר אותה משמעותית, ולאור העובדה שעלות תביעה חודשית גבוהה בהשוואה לתרופות אחרות, הוחלט להחריג את המריחואנה, למעט תרופות עם מרכיביה.

Skip to content