מהם החסרונות רפורמת הבריאות 2023?

רפורמת הבריאות 2023 היא תוכנית של משרד האוצר לשנות את מבנה והתנאים של פוליסות הביטוח הבריאות הפרטיות בישראל. המטרה היא להגביר את התחרות בין החברות המבטחות, להקל על המבוטחים בבחירת רופאי המנתחים ולהגן על זכויותיהם של המבוטחים במקרה של דרישת פיצוי.
אחד החסרונות של הרפורמה הוא שהיא עלולה להעלות את מחירי הביטוח לחלק מהמבוטחים, בעיקר אלה שמשתמשים בשירותי מנתחים פרטיים או שאינם מעדכנים את הפוליסה באופן קבועחסרון אחר הוא שהרפורמה אינה משפרת את איכות השירות במערכת הבריאות הציבורית, אלא רק במערכת הבריאות הפרטית

בנוסף נפרט עוד כמה כיסויים ייחודיים ומבין רבים נוספים שהולכים להתבטל הו לרדת בכיסוי אחרי הרפורמה:

פיצוי יומי בגין טיפול כימותרפיה (תוך ורידי/ פומי)- 400 ₪ ליום ולמשך 30 ימים- יבוטל לאחר הרפורמה.

גובה השיפוי הגבוה בשוק עבור טיפול רפואי במתן תרופה- 500 ₪ ליום ועד 30,000 ₪ למקרה ביטוח, מופחת לאחר הרפורמה.

פטור מהשתתפות עצמית לתרופות לטיפול במחלת הסרטן, יבוטל לאחר הרפורמה.

כיסוי לקנאביס רפואי לטיפול בתופעות הלוואי – לא רק לסרטן! יבוטל לאחר הרפורמה.

תקרת חודשית בגובה 500,000 ₪ לתרופות מיוחדות- ועד 1,000,000 ₪ לתקופת הביטוח, יופחת לאחר הרפורמה.

בידקות גנומיות- 70,000 ₪ – יופחת לאחר הרפורמה.

פיצוי לפני ביצוע השתלה  יבוטל לאחר הרפורמה.

כיסוי להשתלת קוצב סרעפתי לחולי ALS המאפשר לחולה לנשום באופן עצמאי, יבוטל לאחר הרפורמה.


כמובן שמומלץ לפנות לסוכן הביטוח כדי לבדוק שהרפורמה לא תפגע בכם ולעשות את הביטוח לפני הרפורמה כדי לקבעה את זכויותכם לפני כניסת הרפורמה לתוקף.

עיקרי השינוי בפוליסת הבסיס האחידה- שתשווק החל מ 01.10.23

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

הסרת פיצוי לפני ביצוע השתלה

מימון השתלה גם אצל ספק שאינו
בהסדר (מגבלת סכום ביטוח)

הגדלת תקרה עבור הוצאות נלוות

הוספת כיסויים כגון: קצבה
חודשית לממתינים להשתלה
בריתוק למיטה

תרופות מחוץ לסל הבריאות

איחוד כיסוי סל הזהב ותרופות
אקסטרה.

צמצום תקרה חודשית לתרופות
מיוחדות.

אין כיסוי לקנאביס רפואי

הפחתת תקרה לבדיקה גנומית.

ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

הגדלת תקרות בתכנית.

הוספת סעיפי שיפוי

טיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל-
עדכון הוצאות נלוות.

Skip to content