מחירון

המחירון הינו תעריף מומלץ לגביה ויינתן שיקול דעת למתן הטבה בהתאם לאופי הלקוח ופעילותו.

תיאור השירותעלות (כולל מע"מ)
מינוי סוכן לפוליסה -פרט 150 ש״ח
שינוי/שדרוג בפוליסה שמועברת לטיפולנו (כולל בדיקה וניתוח הפוליסה ) 200 ש"ח
ניתוח תיק פנסיוני למבוטח קיים +פניה למסלקה הפנסיונית (פנסיה/מנהלים/השתלמות) 500 ש"ח
ניתוח תיק פנסיוני שלא באמצעותנו למבוטח חדש (פניה למסלקה הפנסיונית לקבל מיידעים + פגישה פרונטלית עם סוכן הביטוח והתאמת המוצר ללקוח) 1,500 ש״ח
פדיון פוליסה- פיצויים/תגמולים/כספי פרט 150 ש״ח
טיפול והסדרת הלוואה 250 ש״ח
טיפול בתביעה בפוליסה חיים/בריאות/סיעוד שאיננה בטיפולנו לפי שעת עבודה (מינימום 350 ש״ח )
שרות וטיפול בתיק ביטוח אישי- נטול עמלות לסוכן 100 ש״ח לחודש
פיננסים-שינוי אחוז דמי ניהול בקשה לשינוי דמי ניהול לא לקוח פיננסי בקשה לשינוי דמי ניהול למוצר לא אצלנו 250 ש”ח
קבלת קצבה גמלאות – הגשת חומר ומילוי טופס לקבלת קצבה מתכנית חב’ ביטוח / קרן פנסיה 1,000 ש”ח
פניה למסלקה הפנסיות ומסירת ודוחות המסלקה 150 ש”ח

 

Skip to content