קבלת עבר ביטוחי לביטוח רכב

שלום לקוחות יקרים,

ברצוננו להביא לידיעתכם את הכללים לקבלת עבר ביטוחי ומתן הנחה בגין העדר תביעות בפוליסה לביטוח רכב רכוש.
כידוע, קבלת רכב לביטוח מסתמכת על ניסיון התביעות של המבוטח ב-3 השנים האחרונות.

ניסיון זה מהווה גורם מכריע בהחלטה לקבל את המבוטח לביטוח ובקביעת שיעור ההנחה/תוספת .

על מנת לקבל הנחה על ביטוח רכב פרטי או מסחרי, נדרש להעביר את המסמכים הנדרשים תוך 14 ימים מיום כניסת הפוליסה לתוקף.

להלן הכללים למתן הנחת העדר תביעות בהתאם לעבר הביטוחי:

1. אישור עבר ביטוחי רשמי מחברת ביטוח.

2. אם הרכב בבעלות בעל הפוליסה או אחד מבעלי הפוליסה מתקופה קודמת, יש להמציא אישורי העדר תביעות לרכב המבוטח בלבד.

3. קבלה לביטוח והפקת פוליסה ללא ותק תביעות תעשה ע"י חתמי החברה בלבד.

4. לפני העברת טפסי העדר תביעות יש לבדוק את הפרטים הבאים:

  • הצהרת נתוני התביעות בפוליסה תואמת לטופס העדר תביעות
  • קיים רצף ביטוחי של לפחות שנתיים אחרונות
  • מס' רישוי בטופס מצב תביעות תואם למס' הרישוי המוצע לביטוח
  • שם המבוטח בטופס מצב תביעות תואם לשם בעל הפוליסה ובעל הרכב
  • יש לקבל העדר תביעות לרכב פרטי/מסחרי עד 5.9 טון
עבר ביטוחי

עבר ביטוחי

6. הנחת העדר תביעות בכיסוי צד ג' – מבוטח בכיסוי צד ג' 3 שנים רצופות ללא תביעות, יקבל הנחה גבוהה במקיף.

7. תקופות ביטוח קצרות מ-10 חודשים לא יחשבו כשנה במניין שנות הביטוח.

8. עבר ביטוחי בני משפחה – מבוטח בגיל 19-35 שנה וותק נהיגה מעל שנתיים, יכול לקבל הנחה על סמך אישור העדר תביעות של הוריו, בתנאי שכתובת מגורים זהה וימציא מסמכים נדרשים.

9. נהגים נקובים – אם מצוינים בפוליסה נהגים נקובים ואחד מהם הוא בעל הרכב, יש להמציא אישורי העדר תביעות על שמו.

אם בעל הרכב אינו בין הנהגים הנקובים, יש להמציא אישור על שם אחד הנהגים הנקובים.

10. רכב חברה – מבוטח שהיה ברשותו רכב צמוד ממעסיקו, ימציא אישור רשמי על העדר תאונות ברכב חתום ע"י קצין הרכב או מנהל כספים.

11. תושב חוזר/עולה חדש – ימציא הצהרה נוטריונית או מכתב העדר תביעות מחברה זרה.

12. רכב ראשון בבעלות מבוטח – נהג חדש עם רכב ראשון יתקבל לביטוח ללא ניסיון תביעות רק עם אישור חתם החברה והמצאת רישיון רכב.

 

לשאלות נוספות וקבלת הנחות גבוהות בביטוח רכב, מוזמנים לפנות למומחים שלנו.

אליאנס סוכנות לביטוח תמיד לשירותכם.

Skip to content