רפורמה בביטוח חיים- כל המידע העיקרי.

ביטוח חיים הוא ביטוח סגנון 'פיצוי' שמא מאפשר למוטבים בפוליסה לקבל סכום פיצוי חד פעמי עם קרות מקרה הביטוח שמכוסה מגוון תנאי הפוליסה. הביטוח מיועד לבטח מקרי מוות מסיבות שונות, ואפשר לבני המשפחה או היורשים של המבוטח לקבל את הפיצוי שהמבוטח רכש. בעולם הביטוחים, פוליסת ביטוח חיים זמינה גם כביטוח חיים למשכנתא או ביטוח ריסק.

במהלך רכישת פוליסת ביטוח חיים, המבוטח יכול לבחור את סכום הביטוח, שנע בין 50,000-2,500,000 ₪. הסכומים משתנים בין חברות הביטוח, והסכום הנקוב בפוליסה מועבר עם התרחשות אירוע הביטוח ליורש המבוטח או בני משפחתו.

תנאי הפוליסות השתנו באופן משמעותי עם כניסת רפורמה בביטוחי חיים לתוקף, ומאמר זה מציג את עיקרי הרפורמה, האפשרויות החדשות שנפתחו בפני המבוטחים וכל המידע החשוב שכדאי להכיר.

מה זה פוליסת ביטוח חיים?

במקרה של מוות, בני המשפחה שנשארים בחיים, עלולים להיוותר ללא מקור הכנסה משמעותי. פוליסת ביטוח חיים מבטיחה את הבסיס הכלכלי לבני המשפחה במקרה של מות המפרנס העיקרי במשפחה.

העיקרון שלפיו עובדת פוליסת ביטוח חיים הוא שם למוטבים שנקובים בפוליסה, סכום כספי, שמשולם להם עם התרחשות מקרה הביטוח שמכוסה והפוליסה. המטרה היא להמשיך את רמת החיים למוטבים במקרה זה.

מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח חיים כבר בגילאים צעירים, ובמיוחד לבני זוג עם ילדים או לאנשים שאחראים על כלכלת בני משפחה אחרים שתלויים בהם. ביטוח חיים מבטיח את העתיד הכלכלי של בני המשפחה הקרובים שנשארים בחיים לאחר מותג המבוטח, וגובה הכיסוי משתנה לצורך להעדפות האישיות של המבוטח והסכום אותו הוא מבקש להשאיר ליקיריו.

מה זה פוליסת ביטוח חיים?

מה זה פוליסת ביטוח חיים?

למה לרכוש פוליסת ביטוח חיים?

פוליסת ביטוח חיים מספקת הגנה למוטבים לטווח הארוך. הפוליסה משלמת גמלת מוות למקרה של פטירה פתאומית, או עם פטירת המבוטח ביום שיבה. יש גם אלמנט חיסכון שונה ברכישת פוליסה לאחר כניסת רפורמה בביטוח חיים לתוקף, והפרמיות של ביטוחי חיים של היום זולות הרבה יותר מכפי שהיו בעבר.

יועצי ביטוח מתייחסים לביטוח חיים כאל אבן יסוד בתכנון פיננסי תקין, ופוליסה מתאימה מהווה כלי חשוב במצבים הבאים:

החלפת הכנסה לתלויים

אם יש אנשים שתלויים בהכנסתכם, ביטוח חיים יכול להחליף את ההכנסה על מקרה במקרה של מותם. המקרה נפוץ ביותר הוא כשאתם הורים לילדים קטנים.

יחד עם זאת, רכישת פוליסת ביטוח חיים חשובה גם לקרה של בני זוג שבהם בן זוג שנשאר בחיים נפגע כלכלית מההכנסה שאבדה, או מבוגרים תלויים, כמו הורים, אחים או ילדים בוגרים שממשיכים לסמוך על המבוטח כלכלית.

מימון הוצאות

ביטוח חיים יכול לשלם את עלויות ההלוויה והקבורה, עלויות ניהול הצוואה ושאר הוצאות העיזבון, כולל חובות והוצאות רפואיות שאינן מכוסות בביטוח בריאות.

נשארת ירושה

גם אם אין לכם נכסים אחרים שיועברו ליורשים שלכם, להפיק מוצר ירושה באמצעות רכישת פוליסת ביטוח חיים והכנתם כמוטבים.

איך מותאמת פוליסת ביטוח חיים?

כל פוליסת ביטוח חיים מותאמת באופן אישי לצרכי המבוטחים והעדפותיהם. ליועץ ביטוח יש את הכלים המתאימים להתאמת פוליסה מותאמת לצרכים האישיים של כל מבוטח, לפי המספר שיקולים:

המצב המשפחתי של המבוטח ועלות הביטוח

עלות ביטוח חיים משוקללת לצורך לצרכי המבוטחים. כך, למשל, למבוטחים צעירים שהם הורים לילדים ומעוניינים לבטח את כלכלת ילדיהם לפחות עד להגיעם לגיל 18, במקרה של פטירתם בתקופה זו, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח חיים בסכום של חמש מאות אלף עד מיליון ₪ לכל ילד.

גובה התשלומים החודשיים נקביים למצב הכלכלי של המבוטחים והסכומים שהם יכולים להשקיע בפרמיה של ביטוח חיים.

המצב הרפואי של המבוטח

פוליסת ביטוח חיים מותאמת למצב הרפואי של המבוטח, והשיקול הנשיא שחברת הביטוח נעשה בחשבון הוא אם המבוטח מעשן או לא, ושיעור ה- BMI שלו כלומר משקלו. מבוטחים במצב בריאותי שאינו תקין עשויים להידרש לתשלומי פרמיות חודשיות גבוהות יותר.

מגדר המבוטח

מגדר המבוטח הוא השיקול המהותי שחברת הביטוח להפוך בחשבון כשהיא מציעה ביטוח חיים. כך, למשל, לנשים מוצעות פוליסות ביטוחי חיים בתעריפים מוזלים יותר בהשוואה לפוליסות המוצעות לגברים, היות ותוחלת החיים שלהן ארוכה יותר.

גיל המבוטח

הגיל של מבוטחי ביטוחי חיים הוא שיקול נוסף שלפיו נקבע התשלום החודשי שייגבה מהם. חשוב להבין שפוליסת ביטוח חיים אינה נמשכת לכל החיים ומסתיימת בין הגילאים שבעים עד שמונים, בהתאם לתנאים של כל חברת ביטוח.

תקופת אכשרה

תקופת אכירה בפוליסת ביטוחי חיים קובעת שאם המבוטח נוטל את חייו במהלך שנת הביטוח הראשון, המוטבים בפוליסה לא יהיו זכאים לקבלת הפיצוי.

מקצוע המבוטח

שיקול חשוב יותר שחברת הביטוח לוקח בחשבון בתמחור פוליסת ביטוח חיים היא המקצוע של המבוטח. כלומר, אם תחום עיסוקו מוגדר כמסוכן, הוא יידרש לשלם תוספת על הפוליסה.

איך מותאמת פוליסת ביטוח חיים?

איך מותאמת פוליסת ביטוח חיים?

מה זה רפורמה בביטוח חיים?

בעבר האחרון חלה עליה בתוחלת החיים, במקביל לירידה בסיכוני תמותה, וישראל מדורגת גבוה בתוחלת החיים של התושבים, בהשוואה לתוחלת החיים במילים אחרות בעולם.

גברים ישראלים מגיעים בממוצע לגיל 81, ואילו נשים מגיעות לגילאי 85, ומצב זה הוביל את הממונה על שוק ההון, משה ברקת, לאשר תעריפים חדשים של ביטוחי חיים, אשר הובילו להוזלתם בשיעורים של יותר משלושים אחוזים. הוזלת ביטוח חיים זו אפשרה למבוטחים לחסוך עשרות אלפי שקלים לאורך תקופת הביטוח.

החיסכון של פוליסת ביטוח חיים לנשים ולגברים בגילאי שלושים, שאפרו מעשנים, נע בין 56,000-103,000 ש"ח בהתאמה, והחיסכון לכלל הציבור עומד על הערכה של כמיליארד וחצי שקלים, בתקופה של 5 שנים.

כמה אפשר לחסוך לאחר כניסת הרפורמה בביטוחי חיים לתוקף?

 

רפורמה בביטוחי חיים נכנסה לתוקף בפברואר 2019, ובעקבותיה חלה הנחיה על חברות הביטחון בארץ, לעדכן את מחירי ביטוחי החיים שלהם כך לדוח החדש שקבה שתוחלת החיים בארץ עלתה בעבר, ומשכך, החברות הנדרשות להתאים את הפוליסות ביטוחי החיים שהן מציעות למבוטחים, וממצאים שהפכו את הפרפרסו. .

עם כניסת הרפורמה לתוקף, תעריפי ביטוחי ריסק בחברות הביטוח השתנו והוזלו באלפי שקלים, בשימושם של 30-35%, בהשוואה למחירי הפוליסות שהיו לפני הרפורמה. הוזלה זו השפיע על המבוטחים הצעירים והמבוגרים שיכלו להרשות לעצמם לרכוש את הפוליסות שיבטיחו את עתיק יקיריהם במקרה של מותם.

כך שהיום, מבוטחים שמבקשים לרכוש ביטוח חיים או מבוטחים שרכשו ביטוחים טרם כניסת רפורמה בביטוחי חיים לתוקף, צריך להתייעץ עם יועץ ביטוח על אפשרויות הוזלת ביטוח החיים שלהם, בהשוואה למחירים המעודכנים.

האם אפשר להחליף פוליסת ביטוח חיים ישנה בחדשה?

מבוטחים שרכשו פוליסת ביטוח חיים בתקופה שלפני כניסת הרפורמה לתוקף, יכולים לרכוש ביטוח חיים בתעריף המוזל החדש, ולחסוך סכומים שמגיעים לאלפי שקלים מדי שנה. וזה לא הוכל. גם מבוטחים שמחזיקים בביטוח חיים למשכנתא או בביטוח ריסק, יכולים לרכוש פוליסות חדשות עם המחירים המוזלים, היות ופוליסות אלו מוגדרות כפוליסות ביטוחי חיים.

מבוטחים שרכשו באחת מחברות ביטוח פוליסת ביטוח חיים ישנה, ​​ומבקשים כיום להחליפה בפוליסת ביטוח חדשה להוסיף לתנאי רפורמה בביטוח חיים, וליהנות אירוע עדכון המשמעותי, יכולים להתייעץ עם איש מקצוע בתחום, כמו יועץ ביטוח או תוכן ביטוח שיסייעו להם להתנהל מול חברת הביטוח שלהם והרכוש ביטוח חיים חדש צריך לתעריפים שנקובים במחירונים החדשים.

כמה עולה ביטוח חיים?

כדי להבין כמה עולה ביטוח חיים ואת אופן החישוב של הפרמיה על ידי חברות הביטוח, יש למפות את ההוצאות של משק הבית של המבוטח. אופן החישוב של פוליסת ביטוח חיים נקבע כך:

 • אירוע המוות שנקוב בפוליסת ביטוח חיים כולל הוצאות שאינן צפויות כמו עלויות קבורה; הוצאות רפואיות; וטיפולים פסיכולוגיים לילדים או לבני המשפחה שנשארו בחיים.
 • כיסוי לחובות בבנק.
 • כיסוי להבטחת רמת החיים של הילדים, ללא קשר לקצבאות הביטוח הלאומי שמשולמות להם, עד הגיעם לגיל שבו המבוטח מבקש להמשיך ולהבטיח את עתידם הכלכלי.
 • חסכונות עתידיים לילדים שיכללו כספים למימון חתונה, לימודים גבוהים ורכישת דירה.
 • סכום שיסייע לבן או בת הזוג שנשארו בחיים, עד הגיעם לגיל שהמבוטח מבקש להמשיך להמשך בהם מבינים כלכלית.

כמה ביטוח חיים אתם צריכים?

אם יש אנשים שתלויים בכם מבינים כלכלית, מומלץ לרכוש ביטוח חיים עם סכום לספק, כך שבשילוב עם מקורות הכנסה אחרים, הוא יחליף את ההכנסה שאתה מייצרים עכשיו בשבילם, ובנוסף, בסכום שיהיה מספיק על מנת לקזז את כל ההוצאות הנוספות שהם יצטרכו להחליף.

חוץ מזה, בני המשפחה שלכם עשויים להזדקק לסכום כסף נוסף כדי לבצע שינויים לאחר מותאם, כמו למשל מעבר דירה, לימודים לבן או בת הזוג שנשארו בחיים על מנת לא מאפשרים למעמד כלכלי טוב יותר בפרנסת המשפחה.

מה חשוב לבדוק ברכישת ביטוח חיים?

תנאי פוליסות ביטוח חיים משתנים בין חברות ביטוח, כך גם העלויות, לכן, ברכישת פוליסה מתאימה, יש לבדוק את הפרמטרים הבאים:

עלות פוליסת ביטוח חיים

אפשר לדעת לעשות כמה עולה ביטוח חיים באמצעות שימוש במחשב ביטוח חיים שמציג את מחיר הפוליסה בשנות הביטוח הראשונות, כמו גם בטווח הארוך. חשוב להבין אם מחיר הפוליסה יתייקר בטווח הארוך, ומה שהווה עתידה להיות עקומת המחירים בטווח של עשרים שנים הבאות, במקום להתרשם מהמחיר הטוב ביותר של הפוליסה בשנות הביטוח הראשונות בלבד.

אלה הם שיקולים שיועץ ביטוח ותיק ומיומן יכולים לזהות ולהמליץ ​​לכם לרכישת הפוליסה בתנאים הטובים ביותר.

שיקולי חיסכון אחרים

קיימים סוגים ביטוחי חיים שונים, כמו ביטוח חיים שכולל רכיב חסכון, המשלב בין התגמולים המתקבלים במקרה מותג המבוטח, בין החיסכון לגיל פרישה. סוג אחר של ביטוח חיים מוגדר כריסק בלבד, כלומר סכום של כסף לשארים במקרה של מותג מבוטח רק לאורך תקופת הביטוח.

צריך לחסכונות אשר המבוטח צבר לאורך חייו, מומלץ לקחת בחשבון את האפשרות הטובה ביותר בין ביטוח ריסק עם רכישת חיסכון לפני ביטוח עם ריסק טהור.

כיסויים נלווים

מבוטחי ביטוחי חיים יכולים לרכוש כיסויים נלווים לכיסויי ריסק, כמו למשל כיסוי נגד מחלות קשות. חברות ביטוח שונות מציעות כיסויים נלווים לפוליסות, ויתכן שתוספת קטנה קטנה תסייע בכיסוי מקרי חירום העלייה הגבוהה ביותר.

ביטוח חיים רוכשים רק בחברת ביטוח אמינה

חשוב להקפיד לרכוש ביטוח חיים אצלנו חברת ביטוח ותיקה, עם מוניטין מצוין של שירות לקוחות ויציבות. פוליסת ביטוח חיים נרכשת לטווח של עשרים שנים לפחות מומלץ להמליץ ​​על חברת הביטוח שתציע את זה בזמן הצורך, גם אם האירוע הביטוח יתרחש כעבור שלושים שנים.

איך מחשבים עלות ביטוח חיים?

ראשית, חשוב להבין שכדי לחשב כמה עולה ביטוח חיים, מומלץ לקבל סיוע של יועץ ביטוח או להשתמש במחשבונים לביטוחי חיים כדי להבין את ההסכם המדויק. החישוב כולל את הפרמטרים הבאים:

ביטוח לתמיכה בבן או בת הזוג שנשארו בחיים. סכום זה מחושב עד לגיל שבו המבוטח קבע מגוון תנאי פוליסת ביטוח חיים, שהוא מעוניין להמשיך לבטח את העתיד הכלכלי שלהם. סכום מחושב צריך אחוזים מסכום ההכנסות שאינן מבוטחות.

ביטוח ילדים, חברת הביטוח מורכב בחשבון הכנסות שאינן מבוטחות, בהפחתת המתאים המתקבלים בזמן מהמוסד לביטוח לאומי. אם המבוטח מבקש להמשיך לתמוך כלכלית בילדים לאחר הגיעם לגיל 21, הסכומים יחושבו ללא הקיזוז של ביטוח לאומי.

חשוב להבין שהסכומים המוצגים במחשבונים לביטוח בני זוג וילדים מחושבים לצורך לערך הנוכחי (pv).

אופן קבלת הפיצוי מיוחד פוליסת ביטוח חיים

המוטבים שנקובים בפוליסת ביטוח חיים יכולים לקבל את הסכום הפיצוי שהמבוטח רכש, באחת מהשיטות הבאות:

 • קבלת סכום הפיצוי עם סיום תקפת הביטוח.
 • קבלת סכום פיצוי חד פעמי מיד לאחר מותג המבוטח.
 • קבלת סכום הפיצוי בחלוקה לתשלומים חודשיים.

לכן, ברכישת ביטוח חיים, יש לקחת בחשבון את הצרכים של בני המשפחה שנשארו בחיים, ולהחליט על סוג הביטחון המתאים. אפשר לרכוש ביטוח ריסק או ביטוח שמשולב עם רכישת חיסכון, ולהחליט אם המוטבים יקבלו סכום חד פעמי או תשלומים חודשיים. חשוב לקחת בחשבון שיקולים כמו:

 • הרצף ביטוחי שמובטח מגוון פוליסת ביטוח חיים.
 • משך תקופת הביטוח.
 • גובה הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה של המבוטח.
 • גובה הפיצוי במקרה של מותג המבוטח.

האם אפשר לרכוש ביטוח חיים ישירות מחברת הביטוח?

בהחלט שניתן לפנות ישירות לחברת הביטוח כדי לרכוש פוליסת ביטוח חיים ישנה, ​​או להחליף פוליסה ישנה בחדשה, עם המחירים המעודכנים שלאחר הרפורמה, אלא שחשוב להבין את ההשלכות של התנהלות עצמאית מול חברות הביטוח.

זה ששימש ארוך ומייגע, שמלווה בשפע מונחים מקצועיים שונים בהם משתמשים נציגי המכירות והמוקדנים של חברות הביטוח, כך השיתוף מצב בו מבוטחים ירכשו פוליסת ביטוח חיים לא כן מתאימה להם, רק מכוון שלא הבינו את התנאים החדשים עד סוף.

ליווי של יועץ ביטוח מיומן ומקצועי עושה רכישת פוליסה מותאמת אישית, בתעריפים החדשים הנכונים, ועם התנאים שיתפו את העבדות המבוטחים והשגת המטרה של הגנה מקסימלית על בני משפחתם במקרה של מותג. למותר לציין ששירות של סוכן ביטוח ממשיך גם לאחר רכישת הפוליסה והוא יהיה זמין לכל שאלה או בקשה.

התאמת פוליסת ביטוח חיים לתנאי הרפורמה

כדי לוודא רכישת פוליסת ביטוח חיים שתואמת את תנאי הרפורמה, מומלץ להתייעץ עם יועץ ביטוח שיוודא שאתה משלמים על ביטוח חיים משתלם וחסכוני, או להשתמש במחשבונים שמסייעים בביצוע השוואת תעריפי ביטוחי חיים לצורך למגדר, גיל ומצב הבריאות של המבוטח.

מומלץ לבדוק גם את התעריפים המוצעים על ידי חברות ביטוח לאחר כניסת רפורמה בביטוח חיים לתוקף, בפברואר 2019, ולהחליט אם להחליף את חברת הביטוח. מטבע הדברים, מבוטחים שעדיין משלמים ביטוחי חיים בתעריפים ישנים שהיו לפני כניסת הרפורמה לתוקף, צריך להחליף את הביטוח שלהם ולאתר את הפוליסה המשתלמת ביותר לתנאי החדשים.

יכול להיות שיש לכם ביטוח חיים כפול?

באתר 'הר הביטוח' לא ניתן למצוא תשובה לשאלה אם אתם משלמים ביטוח חיים כפול, וממליצים גם לבדוק באתר 'המסלקה הפנסיונית', שמציג ביטוחי חיים שונים חיסכון פנסיוני. האתר מציע שירות יעיל וחדש לסוכנויות ביטוח, שמא מאפשר לסוכני ביטוח לבדוק כפל ביטוחים והוזלת פוליסות.

סוכן הביטוח בודק באתר את מכלול הביטוחים הקיימים, ויודע לזהות, בזכות המיומנות המקצועיות שלו, מצב של ביטוחים מיותרים וכפולים, והבדלתם מביטוחים דומים שמשלימים זה זה, ומוצלים הטבות ושירותים נבדלים.

בחלק מהמקרים, בדיקה שטח של מחירי הפרמיות בלבד, מובילה מבוטחים רבים לוותר על פוליסת ביטוח חיים טובה יותר מבין שתי פוליסות כפולות, אשר מציעה כיסוי לאירועי ביטוח רבים יותר.

כשסוכן ביטוח מאתר ביטוח חיים כפול, אלה האפשרויות שהוא ימליץ לכם עליהן:

 • הוספת בני משפחה נוספים לפוליסת ביטוח חיים טובה יותר, או הצעת חלופה מועילה שמתאימה לכולם.
 • המלצה על ביטוח חיים כפול שאפשר לוותר עליו, כך לשיקול מחיר טוב יותר או הכיסויים הטובים יותר. כך, למשל, אם אתם משלמים על פוליסה שנרכשה לפני כניסת רפורמה בביטוח חיים לתוקף, יתכן מאוד שאתה משלמים יותר.
 • בחירת פוליסת ביטוח טובה יותר מבין שני ביטוחים הכפולים, שינוי לשינוי ההשפעה של המבוטח.
 • איתור ביטוחים כפולים שנשכחו, כמו למשל ביטוח בריאות קבוצתי שנרכש פונקציה.

בשורה התחתונה, רפורמה בביטוחי חיים נכנסה מזמן לתוקף. האם הפוליסה שלך מעודכנת?

רפורמה בביטוח חיים נכנסה לתוקפה כבר בפברואר 2019, כך שאם אתם עדיין משלמים מחירים ישנים על פוליסות ביטוחי חיים שרכשתם תקופה של פני הרפורמה, זה הזמן לעדכן את הפוליסה שלכם.

המחירים העדכניים מוזלים יותר, וזוהי ההזדמנות לשדרג פוליסת ביטוח חיים כך שתשלמו פחות על אותו כיסוי.

אם מצבכם הבריאותי תקין, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח חיים חדשים ומשתלמת, ולקבל את הסיוע של סוכנות ביטוח שתלווה אתכם עד למציאת הפוליסה המשתלמת ביותר שכוללת את התנאים הטובים ביותר ביותר להבטחת העתיד הכלכלי של בני משפחתם לאחר מותאם, והמשך איכות ורווחת החיים שלהם.

 • אם ברצונכם לקבל מידע עבור ביטוחים נוספים הקליקו כאן ועכשיו !!!

 

 

 

 

Skip to content