רפורמת הבריאות 2024 מהות השינוי

רפורמת הבריאות החדשה: מהם השינויים וההשפעות על חברות הביטוח

בתחילת חודש יוני 2024 נכנסת לתוקף רפורמת הבריאות החדשה, שנועדה לשפר את השירותים הרפואיים ולהפחית את העומס על מערכת הבריאות בארץ.

עם כך, גם חברות הביטוח נתקלות בשינויים משמעותיים שידרשו להתאמה ולהתחדשות.

מה השינויים העיקריים יגעו בנושאים של אחידות בתנאים של כיסויים מרכזיים, מתן דגש על כיסוי הקטסטרופות כמוצר בסיסי מחייב, מתן הנחות קבועות ל-10 שנים בבריאות ובמחלות קשות, איסור מכירת ביטוח כפל.

על אילו פוליסות חלה הרפורמה?

פוליסות שנכרו לפני פברואר 2016 – נשארות ללא שינוי.

פוליסות שנמכרו מפברואר 2016 ועד ספטמבר 2023 – במועד החידוש הקרוב יוני 2024 תחול חובת העברה של המבוטחים בכיסוי ניתוחים מהשקל הראשון לכיסוי ניתוחים משלים שב"ן (שרותי בריאות נוספים).

מבוטח שיתנגד למעבר האוטומטי רשאי לבקש באופן פוזיטיבי תוך 12 חודשים לחזור לפוליסה המקורית, ובתנאי שיעבור שוב הצהרת בריאות חדשה, שאר הכיסויים ימשיכו להתחדש כל שנתיים, בהתאם לתנאי הפוליסה.

פוליסות שנמכרו החל מאוקטובר 2023 – יתנהל כמו הפוליסות משנת 2016 ובנוסף תחול חובת שיבוב של קופות החולים מול חברות הביטוח בכיסוי ניתוחים מהשקל הראשון.

מבנה המוצרים החדש:

כיסויי הבסיס (כיסוי קטסטרופות): השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, תרופות מחוץ לסל, ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל.

הרחבות:

ניתוחים בארץ 3 אופציות לבחירה:

  1. משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית
  2. משלים שב"ן עם התשתתפות עצמית 5,000 ש"ח
  3. ניתוחים מהשקל הראשון

אמבולטורי קיימים כיסויים שונים, העיקריים שבינהם:

  1. ייעוץ ובדיקות
  2. אבחון רפואי מהיר
  3. טיפולים בטכנולוגיות מתקדמות
  4. טיפולים לילדים ואבחונים לילד
  5. ליווי רפואי וטיפולים אגב אירוע רפואי משמעותי

כיסויים נוספים:

מחלות קשות

תאונות אישיות

ביקור רופא עד הבית

רפואה משלימה (אלטרנטיבית)

לסיכום, רפורמת הבריאות החדשה מביאה עמה שינויים משמעותיים שידרשו להתאמה ולהתחדשות מצד חברות הביטוח. ביכולתן להתפתח ולהשתפר בעקבות השינויים הללו, חברות הביטוח יכולות לשמור על רמת שירות גבוהה ולעמוד בדרישות השוק.

סוכני אליאנס עומדים לצידכם לכל שאלה, וישמחו לתת לכם ייעוץ וליווי אישי.

 

 

 

Skip to content