תנאי הלוואה בחברת הראל

מהן הלוואות מחברות ביטוח בתנאים מיוחדים?

הלוואות מחברות ביטוח בתנאים מיוחדים הן הלוואות שמציעות חברות ביטוח למשתמשים המחפשים
להשיג כסף נוסף תוך תנאים מועדפים יותר.

חברות ביטוח יכולות להציע הלוואות זולות יותר עם תעריף ריבית נמוך יותר מאשר בנקים או חברות כרטיסי האשראי, וכן יכולות להציע תנאי החזר יותר נוחים.

 

ניתן להגיש בקשה לקבלת הלוואה מכל מסלולי ההשקעה בגמל ובהשתלמות! 

האמור רלוונטי גם לעמיתים במסלול מחקה מדד S&P 500 עד שיעור של 50% בכספים נזילים ולעמיתים במסלולי
השקעה החדשים שנפתחו בגמל – עוקב מדדים גמיש ומשולב סחיר
.

שיעור הריבית בבקשת הלוואה חדשה לתקופה העולה על שנתיים עודכן ויהיה בהתאם למצוין בטבלה המצורפת. 

תקרת ההלוואה נותרה ללא שינוי – עד 1.5 מיליון שקלים.

כמו הרבה אנשים בימינו, אתה יכול להתקשר לסוכן ביטוח והפיננסים שלך, לקבלת הלוואות מחברות ביטוח בתנאים מיוחדים. הלוואות מחברות ביטוח הן סוג של הלוואה שמתבצעת באמצעות חברת ביטוח ומציעה תנאים עדיפים ללווה, כגון תעריף ריבית נמוך יחסית או תקופת החזר נוחה יותר.

להלן טבלה תנאים של חברת הראל, כמובן שעדיף ליצור איתנו קשר כדי שנבדוק לכם גם בחברות אחרות ונעשה עבורכם סקר שוק מקיף מול כל חברות הביטוח.


נזילותמוצרשיעור ההלוואהשיעור הריביתאפשרויות להחזר הלוואה
כספים נזילים בריבית פרייםמגוון פרטעד 60% ולא יותר מ 1,500,000 שחהלוואה חדשה:
עד שנתיים- פריים מינוס 0.5%
מעל שנתיים- פריים מינוס 0.2%
הלוואה בריבית קבוע:
2.5% פלוס הצמדה למדד
החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים.
החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים ותקופת גרייס עד 12 חודשים.
הלוואת בלון – עד 84 חודשים אשר במהלכה לא ייגבה סכום כלשהו על
חשבון הקרן ותשולם הריבית בלבד, ולאחר תום תקופת ההלוואה תוחזר
הקרן בתשלום אחד.
הראל אינדקסעד 50% ולא יותר מ 500,000 ₪
קרן השתלמותעד 70% ולא יותר מ 1,500,000 שח
קופת גמלעד 70% ולא יותר מ 1,500,000 שח
ביטוח מנהליםעד 60% ולא יותר מ 1,500,000 שחהחזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים ותקופת גרייס עד 12 חודשים.
כספים לא נזיליםקרן השתלמותעד 50%

הלוואה חדשה:

עד שנתיים – פריים מינוס 0.3%
מעל שנתיים – פריים מינוס 0.1%
מחזור הלוואה:
עד שנתיים – פריים מינוס 0.1%
מעל שנתיים – פריים פלוס 0.2%

החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים.
החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים ותקופת גרייס עד 12 חודשים.
הלוואת בלון – עד 84 חודשים אשר במהלכה לא ייגבה סכום כלשהו על
חשבון הקרן ותשולם הריבית בלבד, ולאחר תום תקופת ההלוואה תוחזר
הקרן בתשלום אחד.
פנסיה חדשה,קופת גמל,מגוון גמל וביטוח מנהליםעד 30%

הלוואה על בסיס פריים:

פריים פלוס 0.5% או פריים פלוס 1.5%,
כפי שייקבע בהתאם לתוצאות החיתום
הלוואה בריבית קבועה:
2.5% פלוס הצמדה למדד או 3.5% פלוס הצמדה
למדד, כפי שייקבע בהתאם לתוצאות החיתום

החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים.
החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים ותקופת גרייס עד 12 חודשים,
למעט בקרן פנסיה.
פנסיה ותיקהעד 30%

הלוואה בריבית קבועה:

2.5% פלוס הצמדה למדד או 3.5% פלוס הצמדה
למדד, כפי שייקבע בהתאם לתוצאות החיתום

החזר קרן וריבית לתקופה של עד 84 חודשים. בכפוף לתנאי ההלוואה
הרלוונטים לכל קרן

 

למידע נוסף צרו איתנו קשר 073-2725261 או באמצעות הוואטסאפ. 

Skip to content