מבוא לביטוח

מהו ביטוח?

הגדרה כלכלית- פיזור סיכון והפחתת אי וודאות. נזק שהיחיד לא יכול לעמוד בו מתחלק בין ...

Skip to content