ביטוח רכוש- למי זה נחוץ ומה זה כולל?

ביטוח רכוש יכול להיות מוצר ביטוחי שעומד בפני עצמו או כהרחבה לפוליסות ביטוח שונות. הוא מאוד יעיל עבור בעלי נכסים ודירות, בעלי כלי רכב ועבור בעלי עסקים, מפעלים, בתי מלאכה וכדו'.

איזה כיסוי מעניק ביטוח רכוש?

ביטוח רכוש מעניק כיסוי ביטוחי לרכוש מפני 2 סוגי נזקים:

 1. נזקים ישירים כמו רכוש שעלה באש, נהרס או נגנב.
 2. נזקים עקיפים, שנובעים מהנזק הישיר, ובמרבית הפעמים באים לידי ביטוי בנזק כלכלי כמו אבדן הכנסות לעסק שאינו פעיל כתוצאה משיטפון או בית שנהרס כתוצאה משריפה.

במסגרת פוליסת הביטוח ניתן להגדיר 2 צורות כיסוי לרכוש המבוטח:

 1. כיסוי שבמסגרתו מוגדרים הסיכונים שמפניהם מבטחים את הרכוש כמו שריפה או רעידת אדמה. כיסוי מסוג זה נהוג להגדיר עבור חפצים או מבנים.
 2. כיסוי שנקרא "כל הסיכונים", ואינו מפרט סיכונים ספציפיים, אלא מעניק כיסוי מפני כל נזק אפשרי, לרבות אבדן. כיסוי מסוג זה נהוג להגדיר עבור רכוש יקר ערך כמו תכשיטים או פרטי ירושה.

איזה כיסויים יש בביטוח רכוש

הכיסוי במסגרת ביטוח רכוש תואם את ההפסד ולא עולה עליו

במסגרת ביטוח רכוש המטרה היא להעניק למבוטח פיצוי צודק, כך שלא יקרה שהוא "יצא מורווח" מהנזק שנגרם לרכוש שלו. שמירה על העיקרון הזה יוצרת לעתים אי שביעות רצון מצדו של המבוטח, מכיוון שבמקרים רבים ערכו של הרכוש עלול להיות גבוה יותר מערכו ביום רכישת הפוליסה.

כך לדוגמה, כשמדובר בדירות, שערכן עשוי לעלות עם השנים, וגם עלויות הבנייה לצורך בנייה מחודשת. במקרים אלו יש לבחון את הפוליסה אחת לכמה שנים על מנת לערוך אותה ולדייק את "ערך הכינון".

ביטוח רכוש ניתן לרכוש בנוסף לביטוח מבנה או ביטוח דירה, ובמקרה זה הוא ייקרא ביטוח תכולה.

חשוב לדעת, שמבוטח שרוכש ביטוח דירה כחלק מהתנאי לקבלת המשכנתה אינו רוכש אוטומטית גם ביטוח תכולת דירה וביטוח צד ג'. את הביטוחים הללו עליו לרכוש בנפרד דרך חברת הביטוח.

 

קיימות מספר פוליסות ביטוח רכוש פופולריות:

ביטוח אש מורחב

ביטוח אש מורחב נפוץ לרכוש עבור בתי עסק, חנויות, מפעלים וכדו'. פרט לכיסוי הבסיסי של נזקים שנגרמים כתוצאה מאש וברק, הפוליסה מעניקה כיסויים מפני סיכונים נוספים שמוגדרים בה באופן מפורש, ביניהם:

 • התפוצצות- חשוב להגדיר במסגרת הפוליסה איזה ציוד מוגן מפני סיכון זה, מכיוון שחלק מהפוליסות אינן מעניקות כיסוי מפני התפוצצות למכונות, מכשירים וחומרים שמשתמשים בהם בלחץ וכן לדודים, חוסכים ומכלים שונים.
 • נזקי עשן.
 • נזקי נוזלים שנוצרו מהתבקעות או עלייה על גדותיהם של מכלים ו/ או צינורות. כיסוי זה אינו כולל נזקי קורוזיה.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מהתנגשות עם כלי רכב או בעל חיים שאינם בבעלות המבוטח.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מפרעות ופעולות שביתה.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילה של חפצים מכלי טיס.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מפריצה שנעשתה באלימות ובכוח והותירה סימנים נראים לעין.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מתופעות טבע כמו סופות, סערות, שיטפונות, שלג או ברד.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מרעידת אדמה.
 • נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולות טרור (במסגרת הרחבה ובניכוי הפיצוי שהתקבל ממס רכוש).

ביטוח אבדן רווחים

ביטוח אבדן רווחים ניתן כשהאבדן הנו תוצר עקיף לנזק שנגרם לרכוש, והוא מבטיח למבוטח כיסוי לאורך כל התקופה שבה הכנסותיו יושפעו מהאבדן או הנזק שנגרם לרכוש עד למגבלת הזמן המצוינת במסגרת הפוליסה. נזק זה עשוי לכלול גם אבדן לקוחות, קושי לפרוע הלוואה מפאת חוסר אמצעים, ובתנאי שנלקחה לטובת פיתוח העסק, קושי להעביר תשלום משכורות לעובדים וכדו'.

במסגרת ביטוח זה ניתן לרכוש הרחבות כמו "סעיף לקוחות" ו"סעיף ספקים", שמעניקים כיסוי מפני פגיעה ברכוש הספקים או הלקוחות שפגעו ברווחי העסק.

ביטוח דירות- ביטוח רכוש בהעברה

ביטוח מסוג זה מעניק כיסוי לנזק או אבדן שנגרם לציוד או רכוש במסגרת טריטוריה גאוגרפית ופרק זמן שנקבעים מראש במסגרת הפוליסה בעת העברה ושינוע.

במסגרת הפוליסה לא ניתן לבטח חומרי נפץ, כספים, ניירות ערך וחבות חוזית, ועבור נזקי שוד בשעות הלילה יש לציין תנאים מיוחדים בפוליסה.

ביטוח כספים

פוליסה מסוג זה נפוצה בקרב בעלי עסקים מסחריים ותעשייתיים שמנהלים תנועת כספים, מזומנים, המחאות, שוברים וכו'. במסגרתה ניתן כיסוי הן בעת הימצאם בכספת או בעת העברתם בגין אבדן, נזקי אש, התפוצצות, שריפה, שוד או גנבה.

ניתן להרחיב את הפוליסה עבור כספים שנמצאים במגירה, קופה רושמת או בביתו של בעל הפוליסה.

ביטוח שבר מכני

ביטוח מסוג זה מעניק כיסוי מפני נזקים שנובעים מהפעלת ציוד ומכונות במפעלים ובבתי מלאכה ונזקים שנובעים מציוד או מכונה מקולקלים, ובתנאי שמדובר במכונות שפועלות בכוח מכני כמו מכונות קידוח, טורבינות, משאבות, מדחסים, עגורנים, מדרגות נעות, מכונות דפוס, מכבשים ועוד, ושניתן עבורן אישור תקינות ממהנדס מומחה.

בביטוח זה חשוב לציין את שמות המבוטחים, ומומלץ שכל מי שעושה שימוש בציוד או במכונה יצוין בפוליסה.

הביטוח אינו מעניק כיסוי לחלקים שמתבלים כמו מבלטים, רצועות, שרשראות, מצברים, סוללות חשמליות, צמיגים וכדו'. כמו כן, לא ניתן כיסוי עבור ציוד או מכונה שאינם עשויים מתכת או פלסטיק ולנזקים שנגרמים לחומרי הפעלה כמו דלקים, שמנים, חומרי קירור וכדו'.

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח מסוג זה נותן 2 אפשרויות למבוטח:

 1. כיסוי מלא.
 2. כיסוי משלים לפוליסת הרכוש.

פרט לסיכונים הרגילים אליהם חשוף ציוד מכל סוג כמו אש, ברק, עשן, נזקי מים, גנבה וכדו', ציוד אלקטרוני חשוף לסיכונים נוספים שמעמידים אותו חשוף לנזקים בגין הפעלה רשלנית, קצר חשמלי, הפרעות מתח ועוד. כמו כן, עלולים להיות סיכונים שאינם תלויים במבוטח או במפעיל כגון הרכבה לא נכונה של הציוד, תכנון לקוי וכדו'.

ביטוח ציוד אלקטרוני מעניק כיסוי למחשבים ומחשבים ניידים, תכנות ושרתים, מדפסות ומכונות צילום, מכשירי א.ק.ג, מכשירים רפואיים שונים, מרכזיות טלפון ועוד.

ביטוח רכוש לרכב

ביטוח עבודות קבלניות

 

ביטוח מסוג זה מתאים ליזמים ולקבלנים שעוסקים בבנייה ועבודות קבלניות שונות כמו אינסטלציה, שיפוץ, חשמל וכדו', ומעניק כיסוי בגין אחריות משפטית וחבות כספית כלפי לקוח או צד ג' מפני נזקים שעלולים לקרות למבנה ולרכוש בזמן הקמה של המבנה, ביצוע עבודות תשתית וכדו'.

ביטוח עבודות קבלניות מתחלק ל- 3:

 1. ביטוח עבור כל סיכון אפשרי לרכוש, לציוד, למבני העזר ולחומרים.
 2. ביטוח אחריות כלפי צד ג' ונזקים שנגרמים עקב עבודות ההקמה.
 3. ביטוח מפני נזקים שנגרמים כתוצאה מעבודות הקמה.

ביטוח רכוש לרכב

ביטוח מסוג זה נרכז במסגרת הביטוח המקיף לרכב, והוא מעניק כיסוי מפני הסיכונים הבאים:

 • נזקי אש, ברק, התפוצצות או התלקחות.
 • התנגשות מקרית, התהפכות או תאונה מכל סוג (על הכיסוי הזה המבוטח רשאי לוותר).
 • גנבה וכל נזק שנגרם כתוצאה מניסיון גנבה או תוך כדי גנבה (על הכיסוי הזה המבוטח רשאי לוותר).
 • נזקי מזג אוויר, ביניהם שיטפונות, סערות, נזקי שלג, ברד או התפרצות הר געש.
 • נזק שנגרם כתוצאה ממעשה זדון שלא נעשה על ידי המבוטח.
 • קלקולי מכניים וחשמליים (כיסוי זה אינו כולל נזק שנגרם לצמיגי הרכב, אלא אם נגרם כתוצאה מהסיכונים שצוינו לעיל).

ביטוח רכוש לרכב אינו מעניק כיסוי מפני העמסת יתר של הרכב בניגוד למה שקבע היצרן או בניגוד למה שנקבע על פי הרשויות.

דילוג לתוכן