ביטוח רכוש- למי זה נחוץ ומה כוללת הפוליסה?

איזה כיסוי מעניק ביטוח רכוש?

ביטוח רכוש מעניק כיסוי ביטוחי לרכוש מפני 2 סוגים נזקים:

 1. נזקים ישירים כמו רכוש שעלה באש, נהרס או נגנב.
 2. נזקים עקיפים, שנובעים מהנזק הישיר, ובמרבית הפעמים באים לידי ביטוי בנזק כלכלי כמו אבדן הכנסות לעסק שאינו פעיל כתוצאה משיטפון או בית שנהרס כתוצאה משריפה.
איזה כיסויים יש בביטוח רכוש

איזה כיסויים יש בביטוח רכוש

הכיסוי מגוון ביטוח רכוש תואם את ההפסד ולא עולה עליו

מיוחד ביטוח רכוש המטרה היא להפיק למבוטח פיצוי צודק, כך שלא יקרה שהוא "יצא מורווח" מהנזק שנגרם לרכוש שלו. שמירה על העיקרון הזה יוצרת זמן אי שבועות רצון מצדו של המבוטח, מכיוון שבמקרים רבים ערכו של הרכוש עלול להיות גבוה יותר לרכישה של הפוליסה.

כך לדוגמא, כשמדובר בדירות, שערכן נעשה לעלות עם השנים, וגם עלויות הבנייה צריכה בנייה מחודשת. במקרים אלה יש לבחון את הפוליסה אחת לכמה שנים על מנת לערוך אותה ולדייק את "ערך הכינון".

ביטוח רכוש לא יכול לרכוש בנוסף לביטוח מבנה או ביטוח דירה, ובמקרה זה הוא ייקרא ביטוח תכולה.

חשוב לדעת, שמבוטח שרוכש ביטוח דירה כחלק לתנאי לקבלת המשכנתא אינו רוכש אוטומטי גם ביטוח תכולת דירה וביטוח צד ג '. את הביטוחים האלה עליו לרכוש בנפרד דרך חברת הביטוח.

 

קיימות מספר פוליסות ביטוח רכוש פופולריות:

ביטוח אש מורחב

ביטוח אש מורחב נפוץ לרכוש עבור בתי עסק, חנויות, מפעלים וכדו '. פרט לכיסוי הבסיסי של נזקים שנגרמים כתוצאה מאש וברק, הפוליסה מעניקה כיסויים מפני סיכונים נוספים שמוגדרים בהפרש, ביניהם:

 • התפוצצות- חשוב להגדיר מגוון הפוליסה איזה ציוד מוגן מפני סיכון זה, מכיוון שחלק מהפוליסות אינן מעניקות כיסוי מפני התפוצצות למכונות, מכשירים וחומרים שמשתמשים בהם בלחץ וגם לדודים, חוסכים ומכלים שונים.
 • נזקי עשן.
 • נזקים כתוצאה מנוזלים שנוצרו המתבקעות או עלייה על גדותיהם של מכלים ו / או צינורות. כיסוי זה אינו כולל נזקי קורוזיה.
 • נזק שנגרם כתוצאה מתנגשות עם כלי רכב או בעל חיים שאפשר להוריד את המבוטח.
 • הרס ונזקים בגלל נפילת חפצים כמו כלי טיס על הבית.
 • פריצה שנעשתה באלימות ובכוח והותירה סימנים נראים לעין.
 • כיסוי עבור נזקי תופעות טבע כמו סופות, סרות, שיטפונות, שלג או ברד.
 • תוצאות הרס של רעידת אדמה.

ביטוח אבדן רווחים

ביטוח אבדן רווחים לא יכול כשהאבדן הנו תוצר עקיף לנזק שנגרם לרכוש, והוא מבטיח למבוטח כיסוי לאורך כל התקופה שם יושפעו מהאבדן או הנזק שנגרם לרכוש עד למגבלת הזמן המצוינת להפצה. נזק זה נעשה לכלול גם אבדן לקוחות, קושי לפרוע הלווה מפאת חוסר אמצעים, ובתנאי שנלקחה לטובת פיתוח העסק, קושי להעביר משכורות לעובדים וכדו '.

מיוחד ביטוח זה לא יכול לרכוש הרחבות כמו "סעיף לקוחות" ו"סעיף ספקים ", שמעניקים כיסוי מפני הפגיעה ברכוש הספקים או לקוחות שפגעו ברווחי העסק.

ביטוח דירות- ביטוח רכוש בהבהרה

ביטוח בסגנון זה מעניק כיסוי לנזק או אבדן שנגרם לציוד או רכוש מגוון טריטוריה גאוגרפית ופרק זמן שנקבעים מראש ולהפוך את הפוליסה בזמן העברה ושינוע.

להפעלת הפוליסה לא ניתן לבטח חומרי נפץ, כספים, ניירות ערך וחבות חוזית, ועבור נזקי שוד בשעות הלילה יש לציין תנאים מיוחדים בפוליסה.

ביטוח כספים

פוליסה סגנון זה נפוצה בקרב בעלי עסקים מסחריים ותעשייתיים שמנהלים תנועת כספים, מזומנים, המחאות, שוברים וכו '. מיוחד לא יכול לכסות הן בזמן הימצאם בכספת ואילו בזמן העברתם בגין אבדן, נזקי אש, התפוצצות, שריפה, שוד או גנבה.

לא יכול להרחיב את הפוליסה עבור כספים שנמצאים במגירה, קופה רושמת או בביתו של בעל הפוליסה.

ביטוח שבר מכני

ביטוח סגנון זה מעניק כיסוי מפני נזקים שנובעים מהפעלת ציוד ומכונות במפעלים ובבתי מלאכה ונזקים שנובעים מציוד או מכונה מקולקלים, ובתנאי שמדובר מכונות שפו עלייה בכוך מכני כמו מכונות קידוח, טורבינות, משאבות, מדחסים, עוגנים, מדרגות נעות, מכונות דפוס, מכבשים .

בביטוח זה חשוב לציין את שמות המבוטחים, ומומלץ שכל מי שעושה שימוש בציוד או מכונה יצוין בפוליסה.

הביטוח אינו מעניק כיסוי לחלקים שמתבלים כמו מבלטים, רצועות, שרשראות, מצברים, סוללות חשמליות, צמיגים וכדו '. כמו כן, לא יכול לכסות את הציוד או מכונה שאפשר לעשות אותם מתכת או פלסטיק ולנזקים שנגרמים לחומרי הפעלה כמו דלקים, שמנים, חומרי קירור וכדו '.

ביטוח ציוד אלקטרוני

ביטוח מסנן זה נותן 2 אפשרויות למבוטח:

 1. כיסוי מלא.
 2. כיסוי משלים לפוליסת הרכוש.

פרט לסיכונים הרגילים אליהם חשוף ציוד מכל סוג כמו אש, ברק, עשן, נזקי מים, גנבה וכדו ', ציוד אלקטרוני חשוף לסיכונים נוספים שמעיינים אותו חשוף לנזקים בגין הפעלה רשלנית, קצר חשמלי, הפרשות מתח ועוד. כמו כן, עלולים להיות סיכונים שאפשר חופשיים תלויים במבוטח או במפעילים באמצעות הרכבה לא נכונה של הציוד, תכנון לקוי וכדו '.

ביטוח ציוד אלקטרוני מעניק כיסוי למחשבים ומחשבים ניידים, תכנות ושרתים, מדפסות ומכונות צילום, מכשירי א.ק.ג, מכשירים רפואיים שונים, מרכזיות טלפון ועוד.

"<yoastmark

ביטוח עבודות קבלניות

 

הביטוח המסוגנן הזה מתאים ליזמים ולקבלנים שעוסקים בבנייה ועבודות קבלות שונות כמו אינסטלציה, שיפוץ, חשמל וכדו ', ומייצר כיסוי בגין אחריות משפחות וחבות כספית לעשות לקוח או צד ג' מפני נזקים העלולים לקרות למבנה ולרכוש בזמן הקמה של המבנה, ביצוע עבודות תשתית וכדומה.

ביטוח עבודות קבלניות מתחלק ל- 3:

 1. ביטוח עבור כל סיכון אפשרי לרכוש, לציוד, למבני העזר ולחומרים.
 2. מתן ביטוח אחריות לעשות צד ג 'ונזקים שנגרמים עקב עבודות ההקמה .
 3. הענקת ביטוח מפני נזקים שנגרמים כתוצאה מעבודות הקמה.

ביטוח רכוש לרכב

ביטוח זה מרכז הרחבה הביטוח המקיף לרכב, והוא מעניק כיסוי מפני הסיכונים הבאים:

 • נזקי אש, ברק, התפוצצות או התלקחות.
 • התנגשות מקרית, התהפכות או תאונה מכל סוג (על הכיסוי הזה המבוטח רשאי לוותר).
 • גנבה וכל נזק שנגרם כתוצאה מניסיון גנבה או תוך כדי גנבה (על הכיסוי הזה המבוטח רשאי לוותר).
 • נזקי מזג אוויר, ביניהם שיטפונות, סערות, נזקי שלג, ברד או התפרצות הר געש.
 • נזק שנגרם כתוצאה ממעשה זדון שלא נעשה על ידי המבוטח.
 • קלקולי מכניים וחשמליים (כיסוי זה אינו כולל נזק שנגרם לצמיגי רכב, אלא אם נגרם כתוצאה מהסעיפים שצוינו לעיל).

ביטוח רכוש לרכב אינו מעניק כיסוי מפני העמסת יתר של הרכב בניגוד למה שקבע היצרן או בניגוד למה שנקבע על פי הרשויות.

 • אם ברצונכם לקבל מידע עבור ביטוחים נוספים הקליקו כאן ועכשיו !!!
Skip to content