הרפורמה בחוק הסיעוד ביטוח הלאומי

מה מסתתר אחרי הרפורמה בחוק הסיעוד של ביטוח הלאומי?

בנובמבר 2018 נכנסה לתוקף הרפורמה בתוכנית ביטוח סיעוד בה, כפי שיפורט בהמשך, החליפו 6 רמות גמלה את 3 רמות הגמלה שהיו קיימות עד אוקטובר 2018 והורחבה האפשרות לקבל את הגמלה, כולה או חלקה, כקצבה כספית במקום שירותים.

כמות התביעות לגמלת סיעוד אחרי הרפורמה גדל משמעותית לאחר הרפורמה, מדובר בממוצע של 10,000 תביעות בחודש, חשוב להבין שהרפורמה עוזרת למבוטחים לקבל ביתר קלות את מה שמגיע להם.

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה, הגרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, וכן לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו וכן ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף וגם בשירותי סיעוד.

למי מגיעה לקבל תגמולי חודשי עקב מצב סיעודי?

פיצוי חודשי או שיפוי בהתאם למקום שהותו של המבוטח לתקופה של עד 60 חודשים לרוב, למבוטח שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי לפחות 50% מהפעולה של לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות הבאות:
לקום ולשכב, להתלבש להתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים, ניידות ו/או במצב של תשישות נפש.

הוצאות במוסד סיעודי:

חברת הביטוח תשלם את ההוצאות בפועל וזאת עד לתקרה הקבועה בפוליסה (בדרך כלל בין 4,500 ש"ח עד 10,000 ש"ח) בחודש תלוי באיזה גיל הצטרפת לביטוח.

שימו לב,

במידה ויש לכם כיסוי זהה בפוליסה אחרת לא תהיו זכאים להחזר נוסף מעבר לגובה ההוצאות בפועל.

 

 

 

מצורף קישור למחשבון סל שירותי סיעוד

במחשבון זה תוכל לקבל מידע על השירותים שאתה יכול לקבל בקצבת הסיעוד.

בחירת סל שירותים בסיעוד – סיעוד | ביטוח לאומי מילוי פרטים (btl.gov.il)

 

Skip to content