טלפונים חיוניים

חברת כלל

טלפון כלל שירות לקוחות רכב ודירה 03-9420440

טלפון כלל תביעות רכב ודירה 03-6387820

טלפון כלל שירות לקוחות פנסיה וגמל 03-9420440

טלפון כלל תביעות פנסיה 03-6387820

טלפון כלל שירות לקוחות בריאות וסיעוד 03-9420440

טלפון כלל תביעות בריאות וסיעוד 03-6387820

טלפון כלל תביעות 6564*

טלפון מוקד תביעות רכב כלל 077-6385500

חברת מגדל

טלפון מוקד ראשי 03-9201010

טלפון תמיכה באתר ובאפליקציית מגדל 076-8865865

טלפון תביעות ביטוחי חיים מגדל 076-8865871

טלפון מוקד שירות לקוחות תביעות בריאות מגדל 076-8865875

טלפון אישור ניתוח עתידי מגדל 03-5637749

טלפון תשלום הוצאות עבור תרופות מגדל 076-8869245

טלפון תביעות נסיעות לחו"ל מגדל 076-8865881

טלפון מוקד תביעות פנסיה מגדל 076-8865876

טלפון מוקד תביעות רכב חובה מגדל 076-8866630

טלפון תביעות רכב רכוש מגדל 076-8866630

טלפון תביעות רכוש דירה ועסקים מגדל 076-8866492

חברת מנורה

טלפון מוקד שירות לקוחות מנורה 2000*

חברת הראל

טלפון מוקד שירות הראל 03-7547777

טלפון מוקד רכב הראל 03-9208040

טלפון מוקד נסיעות לחו"ל הראל 03-7547080

טלפון מוקד דירה הראל 03-9208040

טלפון מוקד עובדים זרים הראל 03-7547020

AIG חברת

טלפון מוקד שירות תביעות של מבוטחי 03-9272400 AIG

טלפון מחלקת השירות של ביטוח משכנתא 03-9272300 שלוחה 2 AIG 

חברת איילון

טלפון שירות לקוחות איילון 6677

טלפון מוקד גרירה וחילוץ 072-2228677

טלפון מוקד שירות תביעות רכב איילון 072-2228677

טלפון מוקד שירות ותביעות בריאות, סיעוד ותאונות אישיות איילון 1-800-35-20-01

טלפון מוקד שירות ותביעות חיסכון לטווח ארוך 1-700-72-72-77

טלפון מוקד שיניים איילון 1-800-35-20-01

ביטוח חקלאי

טלפון מוקד שירות ביטוח חקלאי 8088

ביטוח ישיר

טלפון שירות ביטוח ישיר 03-5555555

טלפון מוקד שירות לקוחות ביטוח נסיעות לחו"ל ביטוח ישיר 03-5555554

טלפון מוקד שירות לקוחות ביטוח משכנתא ביטוח ישיר 03-5555528

טלפון מוקד שירות לקוחות ביטוח בריאות ביטוח ישיר 03-5555528

Skip to content