ביטוח דירה שכורה- כל מה שצריך לדעת על מנת לישון בראש שקט

 

ביטוח דירה שכורה נועד להתקין הגנה הן לשוכר תוך כדי מזכיר. הפוליסה מספקת הגנה על הבית וכוללת אירועים שני ביטוחים נפרדים – ביטוח מבנה וביטוח תכולה. האינטרס המובהק לרכישת הפוליסה הוא של המשכיר, כלומר בעל הנכס, ואילו האינטרס של השוכר הוא למזר עלויות ולכן הוא מעדיף להסתכל בביטוח תכולה כדי להגן על רכושו, ולרוב רוכשים גם ביטוח דירה שכורה צד ג '.

ביטוח זה צריך חיוני עבור השוכר והמשכיר, הביטוח מספק הגנה מקיפה על המבנה ומבטח לבעל הנכס ראש שוקד מדאגות ופיצוי כספי לכיסוי עלויות התיקון שנגרמו למבנה כתוצאה מנזקים שונים כמו אש התפוצצות, פגי מזג האוויר, פיצוצי צנרת וכו '.

הצורך בביטוח לדירה השכורה גורם לא פעם לחיכוכים בין השוכר והמשמש, אותם המחוקק הישראלי התייחס לנושא החשוב וקבע בחוק שכירות הוגנת כי המשכיר יישא בתשלומי הביטוח (ביטוח מבנה וצד ג '). אם השוכר מעוניין לבטח את רכושו הוא יכול לרכוש ביטוח תכולה, אך ברוב המקרים עליו לרכוש גם ביטוח צד ג 'כדי לקבל כיסוי מפני תביעות המוגשות על ידי צד שלישי שביקר בדירה ונפגע בשל רשלנות של השוכר או המשכיר.

 

למי זה מתאים ?

הצורך בביטוח מבנה לדירה שכורה מובן גם ללא הוראה מפורשת בחוזה השכירות וגם ללא חוקים ותקנות. הצורך לביטוח מבנה לדירה השכורה הוא הדדי – הן של השוכר צריך של בעל הנכס (המשכיר), וגם המחוקק התייחס לנושא והחליט לתקן את העוול שנגרם לשוכרים רבים שנאלצו לשלם על ביטוח מבנה מעבר לתשלום דמי השכירות החודשיים.

על שוכרים רבים בישראל עלות ביטוח מהווה הוצאה בלתי מתוכננת וגבוהה המכבידה עליהם פיננסית. חשוב לזכור כי חלק גדול מהשוכרים הם רווקים ורווקות צעירים יחסית ומשפחות צעירות, בין השוכרים יש גם מעוטי יכולת ובעלי הכנסה נמוכה, ולכן העלות של הביטוח מכבידה עליהם ומקשה עליהם כלכלית.

יחד עם זאת, יש יתרונות רבים ברכישת הביטוח. הפוליסה מעניקה שקט נפשי לשוכר ולמשכיר. בחוזה שכירות סטנדרטי השוכר הוא הגורם האחראי לנזקים העשויים להיגרם למבנה הדירה, וללא ביטוח השוכר חשוף להוציא כספית עצומה שלרוב הוא אינו מסוגל לעמוד בה.

גם אם בחוזה השכירות אין הוראה מפורשת לרכישת ביטוח דירה , האחריות על הנכס מוטלת על השוכר המתגורר בדירה, כמובן שרק בזמן השכירות. לכן, גם אם אין הוראה מחייבת בחוזה השכרות לרכישת ביטוח דירה מומלצת לכל אדם ששוכר נכס לרכוש ביטוח דירה שכורה הופכת ביטוח צד שלישי.

אגב, אם המשכיר רכש ביטוח לדירה המושכרת או אם הוא מתחייב במעמד החתימה על חוזר השכרת לבטח את הדירה – השוכר פטור מרכישת הפוליסה, אך במקרים אלה חשובים לוודא כי המשכתי הוסיף את שם השוכרים לפוליסת הביטוח או שהפuליסה עד כאן סעיף ויתור על שיבוב ותראה השוכר. אם לא תבצעו המלצה זו ואם נגרם נזק לדירה המושכרת, חברת הביטוח יכולה להתאים להשלים מהמחויבות שלה ולתבוע את השוכר בגין הנזק והפיצוי שהחברה שלמה לבעל הדירה, כל עוד הנזק שנגרם לדירה הוא כתוצאה ממעשה ו / או מחדל של השוכר או אחר כך ישירה של השוכר על הנזק.

"<yoastmark

מה בין פוליסה לביטוח דירה שכורה?

ביטוח זה מבוסס על שני ביטוחים עיקריים – ביטוח מבנה וביטוח תכולה. על פי חוק ביטוח דירה שכורה היום המשך צריך לשלם את הפוליסה לביטוח המבנה והשוכר יכול להחליף האם לבטח את רכושו באמצעות רכישת ביטוח תכולה לדירה. לפי חוק שכירות הוגנת משנת 2017 המשכיר נדרש לרכוש על חשבונו גם ביטוח צד ג ', עם זאת רכישת הפוליסה על ידי המשנה לא מבטיחה לשוכר כיסוי ועליו להגן על עצמו. אם השוכר לא יגן על עצמו באמצעות ביטוח דירה שכורה צד ג 'הוא חשוף לסיכונים ולהתמודדות עם תביעת ענק מצד חברת הביטוח.

ביטוח מבנה, כשמו כן הוא, מעניק כיסוי רחב למבנה הבית ולחלקים המחוברים אליו או נמצאים בשטחו. הביטוח מכסה את תשתיות האינסטלציה בדירה, מרפסות, דק, קירות, פרגולה, דוד שמש או חשמל וכדומה.

ביטוח תכולה הוא אינטרס של השוכר, ברוב חוזר השכירות הסטנדרטים מופעים הוראה שמחייבת את השוכר לרכוש על חשבונו ביטוח תכולה לדירה שכורה אבל רוב השוכרים מתעלמים מכך כדי לחסוך עלויות. ביטוח תכולה מכסה את החפצים הנמצאים בשטח הדירה, בחדר המדרגות ובשטחים החיצונים ששייכים לדירה.

מעבר לשני הביטוחים החשובים מומלץ לרכוש גם ביטוח צד ג 'לדירה שכורה. הפוליסה מכסה נזקי גוף ורכוש שנגרמו לאדם שביקר בדירה, למשל אורח, טכנאי, איש מקצוע שהוזמן לבדיקה ולתיקונים בנכס ונפגע בזמן עבודתו. חשוב לדעת כי האחריות של חברת הביטוח לנזקים שנגרמו לצד ג 'מוגבל בסכום ידוע מראש, ברוב המקרים גבול האחריות המינימלי של המבטח עומד על 500,000 ₪, אך חשוב לבדוק זאת מראש ובהתאם צריך לעדכן את ההסכמה.

 • האם אתם מודעים לחשיבות של ביטוח חיים ? כנסו לכתבה ותקראו את כל המידע הרלוונטי.

מה קובע החוק לביטוח דירה שכורה?

בעבר האחרון נעשו מספר תיקונים חשובים בחוק כדי להגן על השוכרים, לאחר שנים ארוכות בהן נגרם עוול לשוכרים בישראל. חוק ביטוח דירה שכורה קובע שהמשכיר ידאג לביטוח מבנה עבור הנכס המושכר ועליו לרכוש גם ביטוח צד ג '.

הניסיון המצטבר בתחום הביטוח מוכיח כי יש דברים שאסור לשוכר הדירה לחסוך עליהם, גם אם הוא לחוץ בכסף, לכן אין לוותר על ביטוח צד ג 'המיועד לדייר, כלומר לשוכר. ביטוח צד ג 'מכסה נזקי גוף ורכוש שנגרמו צד שלישי במישרין או בgקיפין לדירה השכורה.

כאמור, אם המשכיר רכש ביטוח צד ג 'לדירה שכורה השוכר חייב לדאוג לעצמו ועליו להחליט האם לרכוש פוליסה על שמו או לבקש מבעל הדירה להוסיף את שם הסוכר כבלים נוספים, או להכין את הסעיף של אי שיבוב כנדר השוכר, חשוב לראות את שם השוכר בפוליסה.

צריך לחוק, המשכיר לא צריך לרכוש פוליסה של תכולה לדירה שכורה ואם השוכר מעוניין כזה שהוא להזמין את הפוליסה על חשבונו. ביטוח תכולה נחוץ בעיקר עבור השוכר אלא אם הדירה מרוהטת ויש בה חפצים יקרים, המצב זה גם למשכיר יש אינטרס בביטוח תכולה וניתן להחליט על חלוקת עלות הביטוח בין הצדדים.

אילו סוגים ביטוח דירה קיימים?

בתחום ביטוחי הדירה יש מספר פוליסות, הביטוחים העניינים הם ביטוח מבנה וביטוח תכולה. מעבר לביטוח מבנה ותכולה כדאי לרכוש גם ביטוח צד ג '. בתחום ביטוחי הדירה יש פוליסות נוספות כמו ביטוח משכנתא המהווה תנאי לקבלת ההלוואה מהבנק, ביטוח סכום נוסף למבנה כתוצאה מרעידות אדמה ועוד.

חלק מחברות הביטוח החלו לשווק לאחרונה ביטוח משולב המיוחד לשוכר ולמשמש, זו פוליסה אטרקטיבית הכוללת ביטוח נזקי מבנה למשכיר הדירה וביטוח תכולה על השוכר. לא יכול להרחיב את הפוליסה צריכה לצרכי השוכר והמשמש, וחשוב לבדוק האם לא ניתן להוסיף סעיף אחריות צולבת לביטוח המבנה לדירה השכרה, זה כיסוי חשוב המעניק כיסוי לנזקים שנגרמו למבנה ללא תלות למבצע הנזק (שוכר או משכיר) וללא חשש מתביעת ענק ונציג של חברת הביטוח נגד השוכר.

בנוסף, חשוב לבדוק ולוודא מראש שהפוליסה כולל ויתור על זכות השיבוב (תחלוף) כדי להבטיח כיסוי נזקים שנגרמו לתכולה ללא צורך בהגשת תביעה נגד המשכיר אם הוא אחראי לנזק שנגרם לתכולתו של השוכר.

מי משלם ביטוח דירה שכורה?

עד לתיקון העוול באמצעות חוק שכירות הוגנת משנת 2017 משכירי הדירות ניצלו את כוחם בשוק ואילצו את השוכרים לשלם עבור ביטוח מבנה וביטוח צד ג 'לדירה שכורה. כיום החוק קובע במפורש שהאחריות לרכישת ביטוח מבנה וביטוח צד ג 'לדירה המושכרת הוא של המשכיר. השוכר רשאי לרכוש ביטוח תכולה על חשבונו.

לפני החתימה על הסכם השכירות חשוב לקרוא טוב את כל הסעיפים ולהגדיר את התנאים לסעיפים העוסקים בביטוח. לא מעט בעלי נכסים מכניסים לחוזה השכירות הוראה המחייבת את השוכר לערוך ביטוח לדירה השכירה, ולרוב הם דורשים מהשוכר לרכוש גם ביטוח אחריות צד צד 'לעשות פטור מתחלוף לטובת בעל הדירה.

בחוזי שכירות רבים המשמש דורש מהשוכר לעשות ביטוח תכולה, אך כאמור רוב השוכרים מתעלמים מההוראה כדי לצמצם עלויות, מאחר ועליהם להתמודד עם השכירות הגבוהה ויוקר המחיה. אם השוכר לא מבטח את התכולה שלו ורכושו נפגע כתוצאה מנזילה, פיצוץ בצנרת המים או הביוב, קצר חשמלי או בגלל נזק אחר שאינו באשמת השוכר, הוא לא יכול לתבוע את המשך בגין הנזק שנגרם לרכוש אותו, אני לא צריך לוותר על ביטוח תכולה, אך כל מקרה לגופו.

ההמלצה של סוכני הביטוח המיומנים והמנוסים בעריכת הפוליסה לדירה שכורה היא הוסיפה לחוזה השכירות במעמד החתימה סעיף המפרט מי משלם על ביטוח דירה שכורה, אני אחראי על כל סוג של ביטוח לדירה המושכרת, אני אחראי על ההשתתפות העצמית וכיוצא בזה.

מהי עלות הביטוח ?

ביטוח דירה שכורה מהווה עד עצם היום הזה את אחת הסוגיות השכיחות בין שוכרים למשכירים. כל צד מעוניין למזר הוצאות לכן לא פעם מתגלעים ויכוחים סביב הנושא התשלום של דמי ביטוח לדירה השכורה. מאחר וביטוח דירה שכורה חשובה לשני הצדדים ומגן על האינטרסים הם של המשכיר צריך של השוכר, לא יכול להסיר את המשותפת בין הצדדים ולשאת בנטל עלויות הביטוח באופן עצמאי שווה או לחלק בצורה הוגנת את העלויות.

כולם רוצים לדעת מראש את המחיר ביטוח דירה שכורה אך אין מחיר קבוע ויחיד מאחר ולכל דירה יש מאפיינים ייחודיים, ויש גם הבדלים בין הצרכים והרצונות של השוכר והמשכיר. כאשר מחפשים ביטוח דירה שכורה מחירים מהווים גורם חשוב ומרכזי, אך אין להתייחס רק לעלות הפוליסה ויש לבדוק מה הביטוח מכסה, אילו הרחבות כלולות בביטוח לדירה להשכרה, מה התוספת שיש לשלם על הרחבות חשובות ועוד.

מומלץ לערוך מעין מכרז מהיר בין חברות הביטוח המשווקות את הביטוח הנ"ל. כיום בעידן האינטרנט המהיר קל לקבל הצעות מחיר תוך זמן קצר ולערוך ביטוח דירה שכורה השוואת מחירים כדי להוזיל עלויות ולשפר תנאים. הדרך היעילה והבטוחה ביותר לרכוש את הפוליסה היא לפנות לסוכן הביטוח האישי, אבל אפשר לרכוש את הביטוח גם ישירות מחברות הביטוח, בהן גם חברות הביטוח הישיר.

דירה שכורה

דירה שכורה

 

למה חשוב לרכוש ביטוח דירה שכורה צד ג '?

ביטוח צד ג 'לדירה שכורה מכסה נזקי גוף או רכוש שנגרמו צד שלישי ללא שם גר בדירה אלא רק ביקר, התארח או עבד בה, כולל שכנים. מומלץ טרם חתימה על חוזה שכירות לברר האם המשכיר רכש ביטוח דירה שכורה לגמרי כיסוי לצד ג ', ויש לוודא האם הביטוח מכסה גם את הסוכר ועל מי חלה ההשתתפות העצמית במקרה של הפעלת הביטוח.

מרבית השוכרים משוכנעים שכל האחריות מוטלת על המשך, בפועל המצב שונה. כך לדוגמא נוצר שרכושו של השכן נפגע כתוצאה ממקרה שחל בדירה המושכרת, השכן יגיש תביעה נגד בעל הדירה בגין הנזקים שנגרמו לו, אך עם זאת המשכן יכול לתבוע את השוכר וגם השכן רשאי להגיש תביעה נגד השוכר, וכך אין לוותר על ביטוח דירה שכורה צד ג '.

יש פוליסות ייעודיות המכסות באופן חד צדדי רק את בעל הדירה (המשכיר) או רק את השוכר. לכן, מומלץ לשני הצדדים להיות מוכנים לכל תרחיש העלול לקרות ולהגן על עצמם באמצעות פוליסה המבטיחה כיסוי לשני הצדדים במקרה של נזקי גוף ורכוש הצד שלישי.

אילו הרחבות יש לביטוח דירה שכורה?

יש מגוון רחב של הרחבות לביטוח, חלק מההרחבות חשובות עבור השוכר וחלק נחוצות יותר עבור המשכיר. באופן כללי ההרחבות של ביטוח דירה מושכרת או שכורה הן ההרחבות האלה אפשר להוסיף לפוליסה התקנה של ביטוחי הדירה, למשל:

 • כיסוי סיכוני מים ונוזלים אחרים.
 • כיסוי רעידת אדמה.
 • כיסוי נזקי טרור.
 • כיסוי דודי חשמל ושמש.
 • ביטוח שבר תאונתי.
 • ביטוח אופניים.
 • ביטוח מכשיר טלוויזיה.
 • כיסוי כנגד כל הסיכונים.

כמו כן, בעת רכישת ביטוח דירה שכורה חשוב לוודא כי הם מוצאים את הסעיפים הבאים:

 • סעיף אחריות צולבת שנועד לכסות נזקי גוף ורכוש שנגרמו צד שלישי עקב רשלנות של השוכר או של המשכיר.
 • סעיף אובדן שכר דירה המעניק פיצוי כספי למשכיר בגלל אובדן ההכנסות משכר הדירה, הכיסוי ביטוחי מכסה גם עלויות שכר דירה צריך מגורים עד השלמת העבודות בנכס כדי להשמיש אותו חזרה למגורים ראויים לאדם.
 • סעיף ויתור על תביעות שיבוב הדדי.
 • סעיף השתתפות עצמית הקובע על מי לשלם את ההשתתפות העצמית.

לסיכום, איך לבחור ביטוח דירה שכורה?

בשורה התחתונה, ביטוח זה חשוב לשני הצדדים – לשוכר ולמשמש. לאור השינוי בחוק כדאי לשוחח עם המשכיר ולקבוע התנאים הנוגעים לביטוח הדירה, וגם אם המשך אינו דואג לביטוח חשוב לרכוש ביטוח אחריות מקצועית לכיוון צד ג 'וביטוח תכולה, וחשוב לשכנע את המשגיר לרכוש ביטוח מבנה לדירה המושכרת כדי לא לקוט סיכונים מיותרים.

את הביטוח אפשר לרכוש ישירות מחברות הביטוח, עם זאת המצב העדין והמורכב בין השוכר ולמשמש מחייב ידע וניסיון, הכרות עם פוליסות הביטוח ועריכת חוזר המגן על האינטרסים של שני הצדדים.

כדי לרכוש ביטוח המבטיח הגנה עם בית הן לשוכר בין למשך הממליץ לפנות לסוכן הביטוח האישי צריך ייעוץ ובחירת פוליסה עם בית. חשוב לזכור כי שוק הדירות להשכרה הולך וגדל מדי שנה, ישראלים רבים בכל הגילים שוכרים דירות בכל הארץ ויש להם אינטרס לדאוג לביטוח המגן עליהם, עם זאת עלויות הביטוח אישיות להיות יקרות על הסוכר, לכן צריך לנהל מו"מ עם המשך ולהחליט איך לשאת בנטל הביטוח באופן אישי הוגן ומשותף מאחר ולשני הצדדים יש אינטרס הדדי לביטוח הדירה השכורה.

 • אם ברצונכם לקבל מידע עבור ביטוחים נוספים הקליקו כאן ועכשיו !!!
Skip to content