מה השינויים החדשים בתחום הביטוח מנהלים? איך התיקונים לתקנות מס הכנסה והפיקוח על שירותים פיננסיים משפיעים על ההפקדות והעברת הכספים?

עדכון בנושא הגבלת הפקדות לביטוח מנהלים:

ביום 12.7.2023 פורסם תיקון לתקנות מס הכנסה כללים ( לאישור ולניהול קופות גמל,) התשכד"1964 – ולתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל העברת כספים בין קופות גמל, לעניין הגבלת ההפקדה והעברת הכספים ניוד לביטוחי מנהלים.

תקנות מס הכנסה כללים (לאישור ולניהול קופת גמל) על פי התיקון, שכיר ומעסיקו יוכלו להפקיד מדי חודש לקופת ביטוח ביטוח (מנהלים) רק את חלק הפרמיה העולה על20.5% מחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק התקרה  (החודשית).

כאשר ההפקדות משכר עד התקרה החודשית יופקדו לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח קרן ( פנסיה או קופת גמל).

נכון לשנת המס 2023, תקרת ההפקדה החודשית המתחייבת לקופה לקצבה שאינה קופת ביטוח הינה 4,866 ₪.

עצמאי יוכל להפקיד לקופת ביטוח ביטוח (מנהלים) לעצמאיים רק לאחר שהפקיד במהלך שנת המס לקופת גמל לקצבה שאיננה קופת ביטוח, סכום בסך של מכפלת התקרה החודשית ב-12 לכל הפחות.

נכון לשנת המס 2023, תקרת ההפקדה החודשית הינה 4,866 ש"ח והשנתית 58,392 ש"ח לגבי עצמאי שהוא גם שכיר ניתן להתחשב גם בהפקדות כשכיר במסגרת התקרה.

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות (גמל) העברת (כספים בין קופות גמל).

על פי התיקון, לקופת ביטוח מנהלים, ניתן לנייד מקופה שאינה ביטוח מנהלים, רק את חלק הצבירה הנובע מהפקדות העולות על מכפלת תקרת" ההפקדה החודשית" במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון מהקופה המעבירה.

"מועד התשלום הראשון" מביא בחשבון העברות כספים ניודים קודמים בין קופות גמל לקצבה, כך שהוא יחושב בהתאם למועד ההפקדה בקופת הגמל אליה הופקדו הכספים לראשונה.

יחד עם זאת, נקבע בתקנות כי עדיין יתאפשר להעביר לנייד לקופת ביטוח חדשה ביטוח (מנהלים) אשר נפתחה לאחר 1.9.2023 כספים מקופת ביטוח ביטוח (מנהלים) שנפתחה לפני מועד זה.

 

בברכה,

אליאנס סוכנות לביטוח בע"מ, המידע האמור מיועד למתן מידע כללי בלבד ואין בו כדי למצוות הוראות דין הנוגעות לעניין.

האמור בכתבה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם, לכן מומלץ להתייעץ עם סוכן שלנו או כל סוכן אחר שמטפל בכם.

Skip to content