רפורמת בריאות 2016


בשנת 2016 הוחלה רפורמה בשוק ביטוחי הבריאות בישראל שכללה את כיסויי ההוצאות הרפואיות
והמחלות הקשות ועיקריה:
הנהגת פוליסה אחידה ומשופרת לביטוח ניתוחים;
מתן אפשרות לרכוש כיסויי ביטוח בנפרד;
הפיכת הפוליסה למתעדכנת בהתאם לשינויים בשוק הבריאות;

Skip to content