השוואת ביטוח חיים הכוללת את כל תנאי הפוליסה והעלויות השונות

השוואת ביטוח חיים היא הדרך הטובה ביותר לחסוך בעלויות. פוליסת ביטוח חיים היא אחת הפוליסות החשובות שאדם רוכש בחייו ויש לה השלכות מהותיות לטווח הארוך על בני המשפחה. לכן יש לבחון את הפוליסה באופן מיוחד ומדוקדק טרם החתימה, כדי לוודא שכל הסעיפים מתאימים למבוטח ולמשפחה הגרעינית שלו.

אזרחים רבים שהם מפרנסים את בני המשפחות שלהם, בת הזוג, הילדים עשויים גם את ההורים המבוגרים, הם מחליטים לרכוש פוליסה מסורתית זה, כדי לדאוג לבני ביתם במקרה של אובדן כושר עבודה, תאונה, מחלה קשה או מוות וזאת כדי לדאוג לכלכלה משפחתית בכל תרחיש גם כאשר אין הכנסות ממקום העבודה.

לפני הפעלת ביטוח חיים יש לבצע את השוואת ביטוח חיים כדי לרכוש את הפוליסה הנכונה ביותר עבור כל אדם שהצורך שלו ולא מאפשרויות הכספיות כדי לעמוד בתשלומי הפרמיה.

מהו ביטוח חיים

פוליסת ביטוח חיים היא הסכם בין מבוטח שמעוניין לרכוש פוליסה המסוגלת זה במשך אחת מחברת הביטוח הפעילות בישראל. מי שמשלם פרמיה חודשית בגין פוליסה זו צורך לסעיפיה הספציפיים, אמור לקבל פיצוי כספי במקרים מסוימים כמו תאונה, עובדן כושר עבודה, מחלה ואף מוות. התשלום מועבר למבוטח בסכום הוני חד פעמי או לשיעורין, חודשי בסכום קבוע למשך כמה שנים וזאת צריך לתנאיה של הפוליסה שנקבעו מראש.

במקרה של מוות, יורשיו של המבוטח הרשומים בפוליסה זו, יקבלו סכום זה, צריך לתנאיה.

כל אדם שמעוניין ברכישת פוליסת ביטוח חיים, מבצע השוואת ביטוח חיים כדי לרכוש בסופו של דבר את הפוליסה התואמת את מידותיו ובסכום ההוגן ביותר שאפשר להשיג.

מטרתה של פוליסה מסוכנת ריסק היא להבטיח פיצוי, אם חלילה נפטר המבוטח במהלך השנים שבהן הפוליסה פעילה. אם הוא הלך לעולמו לאחר מכן שתוקפה של הפוליסה פג, הוא אינו זכאי לתשלום פיצויים.

בחלק מפוליסות החיים קיים מרכיב של תכנית חיסכון, חלק מהפרמיה המשולמת היא על חיסכון בלבד כל כך אם המבוטח יהיה נכה הוא יקבל קצבה חודשית של הכספים שצבר לאורך כל השנים שבהן הפוליסה פעילה. אם המבוטח ילך לעולמו, יורשיו יקבלו פיצוי כספי זה מתוך כספי החיסכון.

קיימת אופציה לרכוש פוליסת ביטוח מנהלים שהיא פוליסת ביטוח מעורבת, דבר שמקובל מאד בעיקר בעסקים, שרוכשים זאת על עובדיהם. הפוליסה כוללת גם נדבך של ריסק במקרה מוות וגם נדבך של חיסכון, נכות וזקנה כך שהיא מקיפה כל צורך וכל מקרה.

כל אחת מחברות הביטוח השונות מחליטה על טווח הגילאים לרכישת הפוליסה, בדרך כלל אפשר לבצע זאת החלף 20 ועד גיל 60 והתוקף של הפוליסה הוא עד גיל 75.

השוואת ביטוח חיים

השוואת ביטוח חיים

מהו ביטוח במקרה מוות – ריסק

לאור חשיבותה הרבה של פוליסת ביטוח חיים, ההמלצה היא להתייעץ עם יועץ ביטוח מומחה שהוא מיומן בתחום זה ויש לו ידע רחב. צריך לעשות את האישי ולהרכב המשפחה, הוא ימליץ על התנאי הפוליסה של המיטביים עבור כל אדם. רוב סוכני הביטוח עובד עם כמה חברות ביטוח אותן הוא יבצע השוואת ביטוח חיים ללקוח, על כך שהפנים האישיים ובהתאם כך יוכלו לעשות את העלויות הרלוונטיות.

כדי ליצור פוליסה איכותית שתיצור ביטחון כלכלי רחב מבצעים תחשיבים כספיים. אם אומר באדם בעל משפחה וילדים אשר סמוכים לשולחנו, יש להביא בחשבון היקף פוליסה שערכה הוא כמאתיים משכורות חודשיות נטו.

בדרך זו יכולים בני המשפחה להמשיך לחיות בדומה לאורח החיים שניהלו לאורך כל השנים שבהן האב היה שכיר והוא פרנס את כל בני הבית.

אם בפוליסה הספציפית נכללה גם אופציה של התנהלות במקרה של תאונה הגורמת למבוטח הופכת לאדם נכה, במקרה כזה הפוליסה מכסה על איכות ישירות ושיפוץ מאסיבי של הבית כדי לאפשר תנועה באמצעות כיסא גלגלים ואיכות נלוות של רכישת ציוד, סיוע של מטפלת, רכב מיוחד וכל מה שהיה צריך לעשות כן. צריך לנכות.

גם במקרה של נכות, חברת הביטוח מפצה כספית את האדם הנכה בפיצוי חד פעמי כאילו שהוגדר בפוליסה. בזכות סיוע כספי זה, אדם זה מסוגל לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות החדשות שלו ועם זאת לשמור על רמת החיים שלו.

מי שאושר על ידי הועדה של המוסד לביטוח לאומי כנכה בעל אחוז נכות מסוים, מקבל קצבה חודשית ממוסד זה בסכום החודשי שנקבע לו. העובדה שהוא מקבל גם כספים מחברת הביטוח בגין הפציעה אינה קשורה ככה שלא מתבצע קיזוז כספי כלל.

במקרה של מחלה קשה, אם נתון זה מוזכר בפוליסה, קימת אפשרות להגיש בקשה להקדמת התשלום מחברת הביטוח, אם רופא מומחה מעיד כי זמנו קצוב ונותרו לו לכל היותר תשעה חודשי חיים בלבד.

ברוב המקרים בעקבות המכתב המיוחד יקבל המבוטח קצבה חודשית מחברת הביטוח שערכה הכספי הוא% 5 מסכום הביטוח וזאת למשך שישה חודשים. לאחר מותו, יקבלו יורשיו את כל ההסכם שהצטבר לזכותו של המבוטח, בקיזוז ששת התשלומים שהועברו לו בחייו.

מהו אובדן כושר עבודה

סעיפים של ביטוח אובדן כושר העבודה נועדו להגן על הביטחון הכלכלי משפחתי, אם חלילה המפרנס לא יכול להמשיך לעבוד בכלל עקב בעיה רפואית או יקטין באופן משמעותי את היקף המשרה שלו כזה שכרו יקטן בצורה משמעותית ובעקבות כך תרד גם רמת החיים.

חברת הביטוח קבעה כמה קריטריונים אשר על אותם נקבו ההיקף הכספי של הפוליסה וגובה התשלום החודשי בגין הפרמיה.

 • גילו של המבוטח
 • המין שלו
 • מצבו הרפואי בעת רכישת הפוליסה.
 • אם הוא מעשן או לא מעשן
 • תחום העיסוק המקצועי שלו
 • אם קיימים תחביבים מסוכנים שהוא עוסק בהם באופן קבוע

בכל פוליסה סגנון זה, קיימת תקופת המתנה של כמה חודשים עד קבלת הכספים בפועל וזאת להסדיר את הסכם של חברת הביטוח, ברוב המקרים סדר הגודל הוא זמן ההמתנה הוא בין שלושה לשינויים חודשים מהרגע שהיה נוצר אובדן כושר העבודה ועד מועד התשלום. לאחר פרק הזמן שנקבע, התשלום יועבר בכל חודש עד שהמבוטח ישוב לעבודה מלאה, או לחלופין עד מועד סוף תקופת הביטוח.

מיוחד השוואת ביטוח חיים, בוחנים מהו סכום הפיצוי שמעניקה כל חברת ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה. ברוב המקרים אומר על סדר גודל של% 75 מההכנסה החודשית של המבוטח לאחר שמבצעים

מהן המטרות של רכישת פוליסת ביטוח חיים

המטרות של רכישת פוליסת ביטוח חיים הן בעיקר כלכליות.

יצר קרקע יציבה של ביטחון כלכלי הן בתקופות קשות כמו המצב של עובדן כושר עבודה, נכות או מחלה

קשה. כמו כן במקרה של מוות יקבלו היורשים סכומי כסף נאים צורך להיקפה של הפוליסה כך הם יכולים לחיות ברווחה כלכלית ובאורח חיים נורמטיבי כמו שחיו בחייו של המבוטח.

ללא ההכנסות האלה, עלולים להיות מקרים קיצונים של בעיות כספיות בין המשפחות שההורים לא רכשו פוליסת ביטוח חיים

הגורמים המשפיעים על עלויות פוליסת ביטוח חיים

כאשר מבצעים השוואות ביטוח חיים, מבינים מהם הקריטריונים שקבעו חברות ביטוח השונות אשר על אותם נקבעים העלויות של הפרמיות החודשיות.

כל חברת ביטוח משתדלת להפחית את רמת הסיכונים שלה כדי שלא יוצר מצב כך פיו היא אמורה לשלם סכומי עתק למבוטחים. ככל שנראה שקיימת סבירות גבוהה לסיכונים, כך עלות הפרמיה תהיה גבוהה יותר.

הגורמים המשפיעים על העלויות השונות:

 1. מצב בריאותי נוכחי, אם האדם חולה ואם כן באילו מחלות אומר ומהי רמת הסיכון של כל אחת מהן.
 2. מגדר, רמת הסיכון של הגברים היא גבוהה יותר כיוון שתוחלת החיים של הנשים היא ארוכה יותר.
 3. המעשנים הם ברמת סיכון גבוה.
 4. בעלי משקל גבוה או לחלופין תת משקל, גם הם ברמת סיכון גבוה.
 5. תחום עיסוק מסוכן, כמו עבודה הכרוכה בסנפלינג לבצע ביצוע עבודות איטום.
 6. תחביב שיש בו סיכון כמו צניחה חופשית.

הצורך בעריכת פוליסת ביטוח חיים לאור הלוואת המשכנתא

כל אדם שחותם על נטילת משכנתא מהבנק צריך לרכוש נכס, מחייב להפעיל ביטוח חיים במקרה מוות – ריסק. הסיבה לכך היא שהלווה אמור להחזיר בכל חודש את התשלום החודשי שנקבע בהסכם. מבחינת תזרים המזומנים של הבנק, זה סכום כספי שאמור להיכנס בכל חודש לחשבון הבנק של הבנק למשכנתאות.

הבנק אינו רוצה להימצא במצב של סיכונים פיננסיים אותו הוא עושה כל יכול להיות כדי לצמצם חשיפה. זו הסיבה שכל לווה חותם על ביטוח חיים כך במקרה של מוות חלילה, הבנק שהוא המוטב מקבל את הסכום הכספי שמכסה לו את יתרת החוב של הלווה.

השוואת מחיריהן של פוליסות ביטוח חיים על משכנתא

השוואת ביטוח חיים היא פעולה הכרחית לפני הפעלת ביטוח חיים, אפשר לבדוק באתרי האינטרנט השונים ולהשתמש להשתמש בחשבון ביטוח חיים אשר עורך השוואה מדויקת בין הצעות מחיר של חברת הביטוח השונות וזאת לאור הפערים העצומים שנראים בין הצעות מחיר השונות בין ההוצאה הזולה ביותר ליקרה ביותר.

אופן קבלת מידע באמצעות מחשבון ביטוח חיים:

כל גולש נשאל כמה שאלות אינפורמטיביות בסיסיות בגלל פיהן נקבעות העלויות

-גילו של הלווה

-מצב משפחתי

-ערכה הכללי של ההלוואה

-פירוט מסלולי ההלוואה, ערך כספי של כל מסלול והריבית

בתום הקלדת הנתונים, יקבל הלווה הצעת מחיר של כמה חברות ביטוח ואפשר לבצע את השוואת ביטוח חיים, כדי לבחור באופציה המתאימה ביותר.

במחקר שנעשה על ידי משרד האוצר, התגלו פערים גדולים מאד בין עלויות פוליסות ביטוחי החיים על משכנתא יש שיש להקפיד על כך ולבדוק כל הצעה באופן מיוחד.

השוואת ביטוח חיים - האם חשוב להשוות?

השוואת ביטוח חיים – האם חשוב להשוות?

הצורך בעריכת פוליסת ביטוח מבנה לאור הלוואת המשכנתא

הבנקים למשכנתאות מתנים את קבלת ההלוואה כך שהלקוח יפעיל פוליסת מבנה כשהמוטב הוא הבנק. הבנק מעוניין להקטין סיכונים בין מכין את עצמו לכל תרחיש. במקרה של נזק למבנה כמו חלילה רעידת אדמה או הצפה, מי שישלם את תשלומי המשכנתא היא חברת הביטוח וכך הבנק לא יינזק ולא יהוו לו הפסדים כספיים.

החשיבה במאקרו היא שאם יהיה חלילה אסון גדול ובתים רבים יינזקו ולא יהיה מי שישלם את המשכנתאות, הבנק עלול לקרוא כיוון שההפסדים יהיו גבוהים יותר.

השוואת מחיריהן של פוליסות מבנה עבור משכנתא

פוליסות מבנה מבוססות על הפרמטרים הבאים:

 • גובה המשכנתא
 • גודלו של הנכס
 • העיר בה נמצא הנכס
 • קומת מגורים
 • גובה ההשתתפות העצמית (בערך גבוה של השתתפות עצמית, הפרמיה היא מופחתת אך הלקוח עלול לשלם הוצאות רבות יותר במקרה של נזק)
 • משך ביטוח – המגמה היא שערכה של המשכנתא תהיה נמוכה יותר מערך הכינון (זמן בנייתו של מבנה חדש במקום מבנה שנהרס).
 • הפעלת ביטוח בסוכנות הביטוח של הבנק, מועדפת על הבנק אך במקרים רבים עלותה גבוהה יותר.

השוואת ביטוח חיים משרד האוצר

סקרי השוואת ביטוח חיים למשכנתא קיימים בכמה אתרים ויש גם השוואת ביטוח חיים משרד האוצר, הם על ביטוח חיים רגיל דורשים על ביטוח חיים לצרכי משכנתא. קל מאד להקליד את הנתונים ולקבל תוך דקות רשימה של הצעות מחיר עדכניות.

בדרך זו אפשר לקבל גם טבלה של השוואת ביטוח חיים ומבנה למשכנתא ולא אחת רואים הבדלי מחירים מאד משמעותיים בין חברות הביטחון השונות, אף על פי שמדובר בדירה זהה ובגובה זהה של סכום ההלוואה.

מהו ביטוח חיים קבוצתי

חברות אשר מעסיקות עובדים רבות, מעניקות להן הטבה ומאפשרות להן להצטרף לפוליסות ביטוח חיים של הקולקטיב. בדרך זו אפשר לרכוש פוליסות במחירים מוזלים באופן משמעותי דרך חברת הביטוח שמציעה מחירים אטרקטיביים. לכן ההנהלה בחרה בה כדי לבטח את כל העובדים. גם עובדים חדשים שמצטרפים לעבודה בחברה, מקבלים אופציה זו בהטבה משמעותית.

השוואת ביטוח חיים קבוצתי

החברות הגדולות ותאגידי הענק שמסיקים מאותו ואף אלפי עובדים, מקבלים מחברות הביטוח התנאים מועדפים וההבדל בין עלות הפרמיה חודשית בפוליסה שנרכשה על אדם יחיד מול רכישה של קבוצה הוא באחוזים נכבדים.

אפשר לבצע את השוואת ביטוח חיים קבוצתי בין ההצעות שקיבל הבעל, האישה או החברים כדי לעלות על ההבדלים ושינויים בין האחד למשנהו.

ליווי מקצועי של סוכן ביטוח אמין

קיימים כמה מצבים בחיים שבהם חשוב לקבל סיוע מקצועי כדי לא לעשות את הטכנולוגיות האלה, להעלות ללקוח בסופו של דבר בממון רב. כך פועלים כששוכרים את שירותיו של עורך דין נדל"ן לפני רכישת נכס, יועץ משכנתאות לפני לקיחת משכנתא וסוכן ביטוח אמין ומיומן לפני רכישת פוליסת ביטוח חיים.

כל פוליסה היא עולם ומלואו אותה יש להתאים אותה באופן עצמאי מדויק למבוטח הפוטנציאלי. אם לא תהיה התאמה מדויקת, עלול להיווצר מצב שהלקוח בסופו של דבר לא יקבל כספים שהוא חשב שמגיעים לו וזאת עקב כל מיני סיבות טכניקות או רישומים ספציפיים.

יש מקרים שבהם חברות ביטוח עושות כל יכול להיות כדי להרים קשיים, לא לשלם כספים או להקטין את התשלום עקב נקודות שונות שלא היו ידועות או מובנות לחלוטין ללקוחות. לכן הדרך המומלצת היא לשוחח עם סוכן ביטוח מקצועי ולקבל ממנו את כל האופציות הקיימות, העלויות, ההמלצות ודרך החשיבה שלו בנושא זה.

כאשר הלקוח מקבל מידע כל כך אמין, הוא בוחן זאת באופן כללי מדוקדק ומהר מאד מקבל החלטה שהוא פוליסה להפעיל ובאיזה היקף כספי כך שהוא יכול לעמוד בגובהם של ההחזרים החודשיים.

הנושא החשוב ביותר בזמן רכישת הפוליסה הוא מתן החשיבה למצבם הכלכלי של נשארים אם המפרנס ייפצע, יהיה נכה או חלילה ילך לעולמו. כך הוא דואג לביטחון כלכלי וליציבות שונות בתחילת הדרך.

 • אם ברצונכם לקבל מידע עבור ביטוחים נוספים הקליקו כאן ועכשיו !!!

שאלות ותשובות
שאלה: במקום העבודה של אשתי מציעים לה להפעיל פוליסת ביטוח חיים עבורה ועבורי. יש לנו כבר פוליסה מסוג זה שהפעלנו לפני כמה שנים. כדאי לרכוש פוליסה נוספת?

זו שאלה מורכבת וסבוכה ורק סוכן ביטוח מקצועי יוכל לתת עליה תשובה לאחר שיבדוק את הפוליסה הקיימת שלכם וישווה אותה לפוליסה החדשה המוצעת על ידי המעסיק של אשתך. יש לבדוק זאת באופן מעמיק כדי לקבל החלטה. יכול מאד להיות שתשלום הפרמיה בפוליסה החדשה דרך המעסיק תהיה הרבה יותר נמוכה ממה שאתם משלמים היום, קיימת סבירות שהיא גם מקיפה יותר, אך חייבים לבדוק מהם הסעיפים המהותיים בפוליסה הישנה כדי לקבל החלטה.

עם השנים היו סעיפים חשובים שהורדו מהפוליסות ולכן יש מקרים שאם הסעיפים הללו קיימים בפוליסה הישנה, חשוב להשאיר אותה פעילה.

אחד מסוכני הביטוח המנוסים שלנו ישמח לבדוק עבורך את הנתונים. השאר כאן את פרטייך והוא ישוחח איתך בהקדם.

שאלה: אני מתקרב לגיל 75 ואני מבין שתוקפה של פוליסת ביטוח החיים שלי יפוג. מה קורה לאחר מכן?

אנחנו מאחלים לך בריאות ואריכות ימים. אכן תוקפה של הפוליסה יפוג ולכן אינך זכאי לקבל את הכספים שנצברו בה לאורך שנים רבות.

רק מי שהולך לעולמו בתוך התקופה שבה הפוליסה פעילה מקבל פיצויים על פי התנאים הספציפיים הרשומים בפוליסה שלו.

שאלה: יועץ המשכנתאות שלי בחן כמה אפשרויות של ביצוע ביטוח חיים ומבנה עבור משכנתא. ראיתי שההצעות האחרות היו הרבה יותר גבוהות ולכן נראה לי הגיוני להפעיל פוליסה בחברת ביטוח ספציפית שדרשה את המחיר הזול ביותר. הבעיה היא שהבנק לא אישר הפעלת ביטוח בדרך זו. מה עושים?

אכן הבנקים מעדיפים שהלווים יפעילו פוליסות ביטוח דרך חברת הביטוח שלהם, אך כשיש פערי מחירים משמעותיים נוצרת מחלוקת עם הלקוחות.

אם שוחחתם עם הפקידים כמה פעמים והתשובה נותרה שלילית, ההצעה היא להסתכל שוב על הרשימה שהכין יועץ המשכנתאות ולבדוק אם הבנק יאשר את חברת הביטוח השנייה ברשימה. לעיתים הבנק אינו מאפשר לבצע זאת דרך חברת ביטוח ספציפית כיוון שהיא חדשה או מסיבה אחרת, אך אם תציעו לו אופציה של חברת ביטוח אחרת מהרשימה שהבדלי המחירים ביניהן הם לא משמעותיים, קיימת סבירות גבוהה שהבנק יסכים.

חברות הביטוח המובילות בתחום זה הן הראל, מגדל, כלל, הכשרה, איילון, הפניקס, ביטוח חקלאי, מנורה, ביטוח ישיר, AIG.

שאלה: מה עושים עם פוליסת ביטוח מנהלים שהקפאתי לפני שנים רבות כיוון שלא יכולתי לעמוד בתשלומי הפרמיות הגבוהים. להערכתי יש שם כספים.

יש לך שתי אפשרויות, האחת היא לבדוק באתר הר הביטוח ולראות את מלוא הנתונים באיזו חברת ביטוח הייתה הפוליסה פעילה. לאורך השנים חברות ביטוח רבות נרכשו על ידי חברות ביטוח אחרות כמו לדוגמה שמשון שנרכשה על ידי הראל ולכן אם הפוליסה הישנה הייתה בחברת שמשון, המידע קיים היום בחברת הראל, כי חברת שמשון כבר לא פעילה. קיימות גם חברות ביטוח נוספות שנעלמו כך עם השנים.

בהר הביטוח תוכל למצוא את מספר הפוליסה ואת פרטי ההתקשרות עם מחלקת שירות לקוחות שלהם כדי לקבל נתונים.

אפשרות נוספת היא להשאיר כאן את הפרטים וסוכן ביטוח מיומן מהצוות שלנו, ישוחח אתך יקבל ממך את הפרטים ולאחר מכן יבצע בדיקה מקיפה ויחזור אליך עם כל התשובות המדויקות. בעיקר יש לבדוק אם נותר שם כסף מתוך מרכיב החיסכון.

רכישת פוליסת ביטוח חיים היא נושא אקוטי ולכן חשוב לבצע זאת. אם אתם מרגישים חסרי אונים לנוכח המידע הרב, תנו לנו לעשות לכם סדר.

השאירו כאן את הפרטים שלך ונציג מקצועי שלנו ישוחח אתכם בהקדם כדי להפיק לכם את מלוא ההכוונה, כדי לשתף את הצעדים הנכונים למען עתידכם ועתיד בני המשפחות שלכם.

Skip to content